Object

Title: Zróżnicowanie kontroli efektywności form finansowania sportu przez gminę

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zróżnicowanie kontroli efektywności form finansowania sportu przez gminę

Alternative title:

Differentiation in the control of the effectiveness of forms of financing sport by the community

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-0977-0960

Subject and Keywords:

management control   public finances   management   community efficiency  
kontrola zarządcza   finanse publiczne   zarządzanie   efektywność gmin

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

Municipalities voluntarily carry out two main tasks: in the field of sport and recreation and culture. In most communities there are sports clubs, including folk clubs in villages. Community expenditure on physical culture accounts for several percent of the budgeted expenditure. The purpose of the article is to answer the question as to whether, despite relatively small expenditure on sport, in relation to other titles, municipalities control the effectiveness of funds spent on this voluntary task. To this end, an analysis of legal acts regulating the possible forms of spending funds on sport in municipalities was conducted. The author also used the knowledge acquired in cooperation with municipalities. Mainly two research methods were used: research of source documents and observation. The study arrives at the following conclusion: municipalities do not assess the efficiency of spending on sport. Such conduct is contrary to the principles of spending public funds. Each expenditure should be purposeful, economical, and effective. The mechanisms of expenditure efficiency assessment proposed by the author are adequate to the organizational solutions adopted in communities for the implementation of tasks in the field of sport and thus forms of financing them. To ensure the effectiveness of the proposed mechanisms, they should be included in the management control system of the community.  

Gminy dobrowolnie realizują głównie dwa zadania — z zakresu sportu i rekreacji oraz kultury. W większości działają kluby sportowe, w tym kluby ludowe na wsiach. Wydatki na kulturę fizyczną stanowią kilka procent wydatków budżetowanych. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mimo stosunkowo małych wydatków na sport, w relacji do innych tytułów, gminy kontrolują efektywność wydatkowanych środków na to dobrowolne zadanie. W tym celu przeprowadzono analizę aktów prawnych, regulujących możliwe formy wydatkowania środków na sport w gminach. Autorka wykorzystała również wiedzę pozyskaną w ramach współpracy z gminami. Zastosowano głównie dwie metody badawcze: badania dokumentów źródłowych i obserwację. Przeprowadzone badania upoważniają do sformułowania wniosku — gminy nie oceniają efektywności wydatków na sport. Takie postępowanie jest sprzeczne z zasadami wydatkowania środków publicznych. Każdy wydatek powinien być celowy, oszczędny i efektywny. Zaproponowane przez autorkę mechanizmy oceny efektywności wydatków są adekwatne do przyjmowanych w gminach rozwiązań organizacyjnych realizacji zadań w zakresie sportu i tym samym form ich finansowania. Dla zapewnienia skuteczności zaproponowanych mechanizmów, należy je włączyć w system kontroli zarządczej gminy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110411   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 117-129

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

Aug 10, 2020

Number of object content hits:

52

Number of object content views in PDF format

61

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information