Object

Title: Legal and financial liability in healthcare — selected issues

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal and financial liability in healthcare — selected issues

Alternative title:

Odpowiedzialność prawnofinansowa w ochronie zdrowia — wybrane zagadnienia

Creator:

Lenio, Paweł

ORCID:

0000-0002-9364-7318

Subject and Keywords:

public finance discipline   healthcare  
dyscyplina finansów publicznych   ochrona zdrowia

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

This study addresses the issue of liability for infringing public finance discipline in the healthcare sector. The subjective and objective scope of this type of liability was examined with reference to the Polish healthcare system. The author assessed selected acts constituting violations of public finance discipline relevant to the finances of this system. It was also established that the subjective and objective scope of liability was shaped without taking into account the specifics of the functioning of the public healthcare sector. There are, however, two exceptions that have been analysed in detail in this study.  

W niniejszym opracowaniu poruszono problematykę odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sektorze ochrony zdrowia. Zbadano zakres podmiotowy i przedmiotowy tego rodzaju odpowiedzialności w odniesieniu do polskiego systemu ochrony zdrowia. Autor dokonał oceny wybranych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mających znaczenie dla finansów tego systemu. Ustalono też, że podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności został ukształtowany bez uwzględnienia specyfiki funkcjonowania publicznego sektora ochrony zdrowia. Istnieją jednak dwa wyjątki, które w niniejszym opracowaniu zostały poddane szczegółowej analizie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110320   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.48

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 643-655

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

113

Number of object content views in PDF format

118

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120239

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information