Object

Title: Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

Alternative title:

Exclusion of the application of the act on liability for violation of the public finance discipline in terms of tax receivables

Creator:

Stawiński, Michał

Subject and Keywords:

public finance discipline   liability   taxes  
dyscyplina finansów publicznych   odpowiedzialność   podatki

Description:

Tyt. zeszytu: Publicznoprawne aspekty regulacyjnej roli państwa

Abstract:

The subject of the article is a detailed analysis of the scope of excluding the application of the provisions of the act dated 17 December 2004 on liability for violation of the public finance discipline consolidated text: Journal of laws of 2017, item 1311 in terms of determination, establishment, collection or payment of tax receivables as well as evaluation of the legitimacy of this legal solution. In the first part of the article, interpretation of art. 3 of the act on liability for violation of public finance discipline will be carried out in terms of tax receivables. Particular concepts specifying the scope of the analysed exclusion have been defined, such as tax receivables, establishment, collection and payment of tax receivables. In the article, the articles of the act on liability for violation of the public finance discipline establishing the exception to apply the studied exclusion were referred to. In the second part of the article, a critical evaluation of the current scope of exclusion was performed.  

Przedmiotem artykułu jest szczegółowa analiza zakresu wyłączenia zastosowania przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1311) do określania, ustalania, poboru lub wpłaty należności z tytułu podatków, a także ocena zasadności tego rozwiązania prawnego. W pierwszej części artykułu przeprowadzona została wykładnia art. 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie odnoszącym się do należności z tytułu podatków. Zdefiniowane zostały poszczególne pojęcia określające zakres analizowanego wyłączenia, takie jak należność podatkowa, ustalanie, pobór i wpłata należności z tytułu podatków. W treści artykułu odniesiono się także do tych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które ustanawiają wyjątek od zastosowania badanego wyłączenia. W drugiej części artykułu przeprowadzono krytyczną ocenę aktualnego zakresu wyłączenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108602   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.23.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 23 (2018), s. 35-47

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

158

Number of object content views in PDF format

166

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118194

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information