Object

Title: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania

Alternative title:

Additional tax liability as a sanction for tax avoidance

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-1955-5949

Subject and Keywords:

tax sanction   tax liability   Tax Ordinance   tax on goods and services   additional commitment   offset  
sankcja podatkowa   zobowiązanie podatkowe   Ordynacja podatkowa   podatek od towarów i usług   dodatkowe zobowiązanie   domiar

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

One of the dominant forms of so-called tax resistance is tax avoidance, involving the use of legal methods to minimise the tax burden. From the taxpayer’s point of view, rational behaviour is behaviour that minimises the tax burden. As a consequence, the attention of the legislators focuses on counteracting the above described trends by using the regulations of international tax law, as well as by introducing internal regulations aimed at counteracting tax avoidance. The purpose of the article is to present the regulations regarding additional tax liability in value added tax and in Tax Ordinance known as tax sanctions, whose primary purpose is to prevent tax avoidance.  
Jedną z dominujących form tak zwanego oporu podatkowego jest unikanie opodatkowania polegające na wykorzystywaniu legalnych metod minimalizacji obciążenia podatkowego. Z punktu widzenia podatnika działaniem racjonalnym jest zachowanie, które prowadzi do minimalizacji obciążenia podatkowego. W konsekwencji uwaga ustawodawców skupia się na przeciwdziałaniu opisanym tendencjom poprzez wykorzystywanie uregulowań międzynarodowego prawa podatkowego, jak również w drodze wprowadzania wewnętrznych przepisów mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie regulacji dotyczących dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w Ordynacji podatkowej określanych jako sankcje podatkowe, których podstawowym celem jest zapobieżenie unikaniu opodatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110318

DOI:

10.19195/0137-1134.120.46

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 619-629

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

324

Number of object content views in PDF format

324

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120237

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information