Object

Title: Zmiany w podatku od towarów i usług w latach 2017–2018

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiany w podatku od towarów i usług w latach 2017–2018

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna   Skwierczyńska, Ewelina

Subject and Keywords:

tax on goods and services   split payment mechanism   SIT system   VAT account   Sealing   tax gap   centralization   VAT   precoefficient   e-declarations   exchange of information - SCAC   chain transactions  
podatek od towarów i usług   split payment   mechanizm podzielonej płatności   system teleinformatyczny   STIR   rachunek VAT   uszczelnianie   luka podatkowa   centralizacja PTU   prewspółczynnik   e-deklaracje   wymiana informacji - SCAC   transakcje łańcuchowe

Abstract:

The subject of consideration is the analysis of selected changes in the tax on goods and services, which is commonly referred to so called "sealing the system". It is a reaction to these behaviors of legal and economic turnover, which can be classified as abuse of the tax system. Increase of goods and services tax collection effectiveness required enhanced analytical activities of the tax office. It also increase the tax office ability to model, forecast and predict the phenomena of economic turnover, whose negative effects affect the efficiency of the tax system.  

Przedmiotem rozważań jest analiza dokonanych, wybranych zmian w podatku od towarów i usług, które zwykło się powszechnie nazywać „uszczelnianiem systemu podatkowego”. Jest to reakcja na te zachowania obrotu prawno-gospodarczego, które można kwalifikować jako nadużycia systemu podatkowego. Zwiększenie skuteczności poboru podatku od towarów i usług wymagało nasilenia działań analitycznych aparatu skarbowego, zwiększenia jego zdolności modelowania, prognozowania i typowania zjawisk obrotu gospodarczego, których ujemne skutki oddziałują na efektywność systemu podatkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kucia-Guściora, Beata. Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94775   ISBN 978-83-66066-46-5

DOI:

10.34616/23.19.016

Language:

pol

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kopyściańska, Ewelina Skwierczyńska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2022

In our library since:

Mar 15, 2019

Number of object content hits:

1 339

Number of object content views in PDF format

1912

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101686

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information