Object

Title: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku, I SA/Wr 524/17

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku, I SA/Wr 524/17

Alternative title:

Gloss to the judgement of the Voivodeship Administrative Court of Wrocław of 23 August 2017, case no. I SA/Wr 524/17

Creator:

Korzyb, Karolina

Subject and Keywords:

eneral clauses   Tax Ordinance Act   tax relief   administrative discretion   important taxpayer interest   public interest   tax procedure  
klauzule generalne   ordynacja podatkowa   ulga w spłacie zobowiązania podatkowego   uznanie administracyjne   ważny interes podatnika   interes publiczny   postępowanie podatkowe

Abstract:

The judgement of the Voivodeship Administrative Court of Wrocław of 23 August 2017, case no. I SA/Wr 524/17, commented in this gloss, refers to problem of interpretation general clauses in discretional decisions of tax administration organ regarding grant tax relief, such as arranging instalments to pay. In commentor’s opinion, arguments given by the Court should be criticised due to its laconism about administrative discretion, content of general clauses and ignorance of tax authority’s breach of procedure. The author compares those arguments with some juridical doctrine and court jurisdiction and suggests more accurate solution for that case. This paper has significant meaning in understanding a complex process of proper application of legal regulation involving general clauses. It is especially important in demanding cases for the whole tax system and individuals in such a difficult economic situation as the possibility of giving tax relief upon the taxpayer’s request.  

Komentowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku, sygn. akt I SA/Wr 524/17, dotyczy problemu interpretacji klauzul generalnych w decyzji uznaniowej organu podatkowego w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz zodsetkami. Zdaniem glosatora argumenty przedstawione przez Sąd należy poddać krytyce ze względu na lakoniczne ujęcie kwestii dotyczących uznania administracyjnego i treści klauzul generalnych, a także zuwagi na zignorowanie uchybień organu podatkowego w zakresie niepoprawnego przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wskazane przez autorkę błędne rozstrzygnięcia i zaniechania Sądu skonfrontowano z poglądami doktryny oraz judykatury, sugerując trafniejsze rozwiązanie w analizowanej sprawie. Niniejsza glosa ma istotne znaczenie dla zrozumienia stopnia złożoności i skomplikowania procesu prawidłowego zastosowania przepisu prawa statuującego klauzulę generalną w sprawach tak wrażliwych dla całego systemu podatkowego, ale też dla jednostki znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jak możliwość udzielenia ulgi w zobowiązaniu podatkowym na wniosek podatnika.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108618   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.22.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 22 (2017), s. 137-150

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 19, 2020

Number of object content hits:

127

Number of object content views in PDF format

133

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118219

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information