Object

Title: General anti-avoidance rule – the evolution of institution and contemporary tendencies in Poland ; Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

General anti-avoidance rule – the evolution of institution and contemporary tendencies in Poland  
Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce

Creator:

Zieniewicz, Monika

Subject and Keywords:

unikanie opodatkowania   klauzula ogólna   nowelizacja Ordynacji podatkowej   wyrok TK K 4/03   klauzula generalna

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

Although the very concept of tax avoidance is not clear, a general anti-avoidance rule is adjustable existing and functioning in many countries, also was operating in Poland in the years 2003–2004. Constitutional Tribunal with sentence from 11 May 2004 stated the variance with the Polish constitution of the regulation being in force, and therefore lost the binding force. However, due to international trends, including the EU legislation, in recent years reoccurring idea introduction to Polish tax law general clause against tax avoidance. Since 2013 works on the amendment of The Tax Ordinance Act are in progress. The project assumes also implementing the object clause what frequent controversies and discussions.  

Choć samo pojęcie unikania opodatkowania nie jest jednoznaczne, klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania jest regulacją istniejącą i funkcjonującą w wielu krajach, w tym norma taka obowiązywała także w Polsce w latach 2003–2004. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 11 maja 2004 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją obowiązującej regulacji, w związku z czym utraciła ona moc obowiązującą. Jednak wskutek tendencji międzynarodowych, w tym także ustawodawstwa unijnego, w ostatnich latach ponownie pojawiła się idea wprowadzenia do polskiego prawa podatkowego generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Od 2013 r. trwają prace nad nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Projekt zakłada także wprowadzenie przedmiotowej klauzuli, w związku z czym pojawiają się liczne kontrowersje i dyskusje.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79019   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Monika Zieniewicz

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 27, 2022

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

1 684

Number of object content views in PDF format

2578

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82438

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information