Object

Title: Decision on the tax consequences of transactions in the draft amendment to the Tax Ordinance Act, individual interpretation in the Tax Ordinance Act, and the decision on individual interpretation in the Law of Entrepreneurs ; Decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna w Ordynacji podatkowej a decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Decision on the tax consequences of transactions in the draft amendment to the Tax Ordinance Act, individual interpretation in the Tax Ordinance Act, and the decision on individual interpretation in the Law of Entrepreneurs  
Decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna w Ordynacji podatkowej a decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców

Creator:

Bielecki, Leszek

ORCID:

0000-0002-1553-1141

Subject and Keywords:

decision on the tax consequences of transactions   Tax Ordinance Act   individual interpretation   decision on individual interpretation   Law of Entrepreneurs  
decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji   Ordynacja podatkowa   interpretacja indywidualna   decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej   ustawa Prawo przedsiębiorców

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The article discusses three issues — the decision on the tax consequences of transactions in the draft amendment to the Tax Ordinance Act, individual interpretation in the Tax Ordinance Act, and the decision on individual interpretation in the Law of Entrepreneurs. The common feature of these legal institutions is their independence. Each of them functions separately and is characterized by procedural independence. Another common feature is the purpose of these legal solutions. In onclusion, there is a need to re-analyze the usefulness and functionality of current legal regulations and draw conclusions de lege ferenda towards institutionalization of individual interpretations in one center. Four important questions arise in this regard. What would be the scope of the interpretation, what areas of law would it concern, how would it be organized and what protection would it provide for the applicant? The issue discussed certainly concerns the relationship and attitude of the state to the entrepreneur and is a challenge for practice and theory.  
Przedmiotowe opracowanie omawia trzy zagadnienia: decyzję w sprawie skutków po-datkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretację indywidualną w Ordynacji podatkowej i decyzję w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców. Wspólną cechą omawianych instytucji prawnych jest niezależność — każda z nich funkcjonuje osobno i charakteryzuje się samodzielnością proceduralną. Inną wspólną cechą jest cel tychże rozwiązań prawnych.W konkluzji pojawia się potrzeba ponownej analizy przydatności i funkcjonalności obowiązujących unormowań prawnych i wysnucia wniosków de lege ferenda w kierunku zinstytucjonalizo-wania interpretacji indywidualnych w jednym ośrodku. W tym zakresie pojawiają się cztery istotne pytania: jaki miałby być zakres interpretacji, jakich dziedzin prawa miałby dotyczyć, jak miałby być zorganizowany oraz jaką gwarantowałby ochronę dla wnioskodawcy. Omawiane zagadnienie w określonej części z całą pewnością dotyczy relacji oraz stosunku państwa do przedsiębiorcy i stanowi wyzwanie dla praktyki i nauki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119187

DOI:

10.19195/0524-4544.329.2

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 17-27

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

15

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129688

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information