Object

Title: Opportunities and threats connected with the practical application of business interruption insurance

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Opportunities and threats connected with the practical application of business interruption insurance

Alternative title:

Szanse i zagrożenia związane z praktycznym stosowaniem ubezpieczenia od utraty zysku

Creator:

Niziołek, Anna

ORCID:

0000-0002-5803-2756

Subject and Keywords:

business interruption   financial insurance   companies   entrepreneurs   lost profits   Insurance Business and Reinsurance Activity Act   Accounting Act   law   economy   finances   Business Interruption  
ubezpieczenie finansowe   firmy   przedsiębiorcy   utracony zysk   ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej   ustawa o rachunkowości   prawo   ekonomia   finanse

Abstract:

This paper will attempt to indagate the subject of business interruption insurance — an insurance covering the lost income of a company after the occurrance of an accident or a disaster. At first, a brief history of property insurance and the institution being examined is presented. The line of examination is pursued further focusing on characterizing the Polish business interruption insurance. The dissertation refers especially to as follows: the legal acts connected with the aforementioned insurance, the objects and the subjects of it and the conditions recommended whilst signing a business interruption contract. Further reflection shows the statistical data considering the popularity of this insurance. Then the positive and negative aspects of the described institution are analysed, partly illustrated by the figures revealing the collapse of ventures after suffering a damage. This study also concerns the future of business interruption insurance, especially as long as the postulates referring to insuring cyberspace appear. The conclusions present the de lege lata and the de lege ferenda demands of the opponents of the recent functioning of business interruption insurance. Finally, the present work attempts to offer solutions which would increase the popularity of the insurance described.  

Przedmiotem artykułu jest analiza Business Interruption — ubezpieczenia umożliwiającego pokrycie utraconych zysków przedsiębiorstwa związanych z uprzednim wystąpieniem awarii bądź katastrofy naturalnej. Na wstępie przedstawiono historię ubezpieczeń majątkowych oraz Business Interruption. Dalsza część rozważań ma na celu scharakteryzowanie polskich regulacji dotyczących ubezpieczenia będącego przedmiotem artykułu. Omówiono w szczególności: akty prawne związane z Business Interruption, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz zalecane warunki zawarcia umowy tego ubezpieczenia. Ponadto analizie poddano dane statystyczne związane z popularnością Business Interruption wśród przedsiębiorców. Meritum artykułu stanowi omówienie pozytywnych i negatywnych aspektów ubezpieczenia od utraty zysku, między innymi poprzez odwołanie się do badań obrazujących, ile przedsiębiorstw upadło po awarii bądź katastrofie naturalnej. W artykule podjęta została również problematyka przyszłości Business Interruption, w szczególności w kontekście ubezpieczania przestrzeni wirtualnej. Konkluzja odnosi się do postulatów de lege lata i de lege ferenda formułowanych przez przeciwników funkcjonowania omawianego ubezpieczenia w obecnej formie. Końcowym przedmiotem tekstu jest zaproponowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie popularności Business Interruption wśród przedsiębiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108494   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 135-146

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

44

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117851

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information