Object

Title: Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce rynkowej

Alternative title:

Judicial protection of entrepreneurs in the social market economy. Some problems

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

entrepreneur   social market economy principle   legal protection  
przedsiębiorca   społeczna gospodarka rynkowa   ochrona prawna

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The social market economy enshrined in the Constitution has envisaged an active role for administrative authorities in the field of the economy. Legal regulations in this field should promote both freedom of economic activity and implementation of important public interest. Nevertheless, conflicts in economic relations between entrepreneurs and authorities of economic administration are unavoidable. These conflicts should be settled by the competent domestic, European Union, and international courts. Relevant judgements discussed in this text confirm that administrative courts in Poland protect freedom of economic activity and property rights of entrepreneurs.  

Konstytucyjnie określona społeczna gospodarka rynkowa zakłada aktywną rolę władzy publicznej w domenie gospodarowania. Regulacje prawne winny sprzyjać urzeczywistnianiu wolności działalności gospodarczej oraz realizacji ważnego interesu publicznego. Na gruncie obrotu gospodarczego nieuniknione są jednak spory pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji gospodarczej. Spory te powinny rozstrzygać właściwe krajowe, unijne i międzynarodowe sądy. Przywołane w opracowaniu orzeczenia potwierdzają, że sądy administracyjne w Polsce chronią wolność działalności gospodarczej i własność przedsiębiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110305   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.33

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 445-457

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

25

Number of object content views in PDF format

31

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120224

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information