Object

Title: Structure and content of the constitutional social market economy principle — guidelines for the legislator

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Structure and content of the constitutional social market economy principle — guidelines for the legislator

Alternative title:

Konstrukcja i treść konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej — wskazówki dla ustawodawcy

Creator:

Żukowski, Łukasz

ORCID:

0000-0002-8595-3753

Subject and Keywords:

social market economy principle   Freedoms   Rights and Obligations of Persons and Citizens   The Polish Constitution   Constitutional Tribunal   Polish legislator  
zasada społecznej gospodarki rynkowej   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej   Trybunał Konstytucyjny   wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela   ustrój gospodarczy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The social market economy principle is a new principle in Polish constitutionalism, determining the economic system of the Republic of Poland. Its role is primarily to point out a set of values defining a limit for the legislature regarding its undoubtedly broad autonomy in the selection of detailed solutions to construct the economic state order. As a rule of constitutional interpretation, it also provides guidelines for the interpretation of further, specific provisions of the Basic Law. The specificity of the discussed principle lies in its multi-stage construction, consisting in establishing a general social market economy principle, then filling it out with the detailed contents by further constitutional principles, especially the principle of freedom of economic activities and the protection of property.  
Zasada społecznej gospodarki rynkowej jest nową w polskim konstytucjonalizmie zasadą, determinującą ustrój gospodarczy RP. Jej rola polega przede wszystkim na wskazaniu zespołu wartości określających granicę dla niewątpliwie szerokiej swobody ustawodawcy zwykłego w zakresie wyboru szczegółowych rozwiązań konstruujących porządek gospodarczy państwa. Jako zasada konstytucyjna stanowi także wytyczną interpretacyjną do wykładni dalszych, szczegółowych przepisów ustawy zasadniczej. Specyfika omawianej zasady opiera się natomiast na jej wielostopniowej konstrukcji, polegającej na ustanowieniu ogólnej zasady społecznej gospodarki rynkowej, a następ-nie wypełnieniu jej treścią przez kolejne szczegółowe zasady konstytucyjne, a zwłaszcza zasadę wolności działalności gospodarczej oraz zasadę ochrony własności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110281

DOI:

10.19195/0137-1134.120.18

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 227-238

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

3

Number of object content views in PDF format

3

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119971

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information