Object

Title: Polski przypadek judicialization of politics. Kilka słów o roli TK po 2015 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polski przypadek judicialization of politics. Kilka słów o roli TK po 2015 roku

Creator:

Bień-Kacała, Agnieszka

Subject and Keywords:

juristocracy   judicialization of politics   Polish Constitutional Tribunal   politicization of judiciary  
sędziokracja   Polski Trybunał Konstytucyjny   upolitycznienie sądownictwa   usądowienie polityki

Abstract:

In this essay the author points out, that nowadays judiciary plays a key role for constitutional system in the scope of resolving of disagreement by a neutral arbiter. Nevertheless, the role of judiciary should not change. In a representative democracy, judiciary should not substitute the political process. If it does, one could identify the deviation from judicialization of politics: juristocracy, politicization of judiciary or special kind of judicialization of politics. The author recognizes the third deviation in Poland since 2015. As an evidence of the process, she analyzes two judgements of the Constitutional Tribunal: 16 March 2017 (Kp 1/17) and 20 June 2017 (K 5/17).  

W eseju tym Autorka wskazuje, że obecnie sądy pełnią kluczową rolę w konstytucyjnym ustroju państwa w zakresie usuwania niezgody przez neutralnego arbitra. Niemniej jednak, rola sądów nie może ulegać zmianie. Sądy nie powinny zastępować procesu politycznego w warunkach demokracji reprezentatywnej. Jeśli tak się dzieje, wówczas neutralny proces usądowienia polityki (judicialization of politics) zaczyna ulegać dewiacji w kierunku sędziokracji (juristocracy), upolitycznienia sądownictwa (politicization of judiciary) bądź też specjalnego rodzaju usądowienia polityki (special kind of judicialization of politics). Autorka wskazuje, że z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w Polsce po 2015 roku. Dowodem tego są dwa, przeanalizowane w eseju, wyroki Trybunału Konstytucyjnego (z 16 marca 2017 r., Kp 1/17 oraz z 20 czerwca 2017 r., K 5/17).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89823   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Bień-Kacała

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

63

Number of object content views in PDF format

79

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95721

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information