Object

Title: Judicialização da Política e o Controle Judicial dos Direitos Fundamentais Sociais no Brasil

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Judicialização da Política e o Controle Judicial dos Direitos Fundamentais Sociais no Brasil

Alternative title:

Usądowienie polityki a kontrola socjalnych praw podstawowych w Brazylii przez organy wymiaru sprawiedliwości

Creator:

Queiroz Barboza, Estefânia Maria

Subject and Keywords:

podstawowe prawa socjalne   usądowienie polityki   kontrola polityki publicznej   direitos fundamentais sociais   judicialização da política   controle de políticas públicas

Description:

Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.  
Streszcz. art. w jęz. pol. lub port.

Abstract:

Niniejszy artykuł stara się rozpatrzeć sporne zagadnienia wykonywania przez władzę sądowniczą podstawowych praw socjalnych, przewidzianych w Konstytucji Federalnej Brazylii z 1988 r. Autorka bada zjawisko usądowienia polityki. Polega ono w szczególności na przeniesieniu kwestii politycznych ze sfery areny parlamentarnej do organów wymiaru sprawiedliwości. To z kolei prowadzi władzę sadowniczą do przyjęcia nowych funkcji, w szczególności odnośnie do kontrolowania polityki publicznej, urzeczywistnianej albo określonej przez władze wybierane przez lud. E.M. de Queiroz Barboza przeprowadziła również analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego (NTF). Badanie to dowiodło występowania zjawiska oddania sądom do rozpatrzenia wielu kwestii związanych z politykami publicznymi w sferze ochrony zdrowia oraz sposobu stania na straży socjalnych praw podstawowych przez brazylijski Trybunał Konstytucyjny (STF).  

O presente artigo buscou analisar questões controvertidas a respeito da efetivação dos direitos fundamentais sociais previstos na Constituição Federal brasileira pelo Poder Judiciário. Estudou o fenômeno da judicialização da política que acaba por transferir questões políticas da esfera do Parlamento para o Poder Judiciário, o que, por sua vez, leva ao Judiciário assumir novas funções, especialmente de controlar as políticas públicas realizadas ou definidas pelos Poderes eleitos pelo povo. E. M. de Queiroz Barboza também analisou algumas decisões do Supremo Tribunal Federal que demonstram a judicialização das questões relacionadas às políticas públicas de saúde e como este Tribunal vem protegendo os direitos fundamentais sociais.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red.   Complak, Krystian. Red.   Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71638   ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

por

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Estefânia Maria de Queiroz Barboza

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 10, 2016

Number of object content hits:

126

Number of object content views in PDF format

149

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73447

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information