Object

Title: O estado do estado de direito no brasil de hoje em dia. Observações preliminares

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O estado do estado de direito no brasil de hoje em dia. Observações preliminares

Alternative title:

Stan państwa prawnego w dzisiejszej Brazylii

Creator:

Maliska, Marcos Augusto

Subject and Keywords:

usługi publiczne   udział społeczeństwa   demokracja przedstawicielska   podstawowe prawa socjalne   participação social   democracia representativa   direitos fundamentais prestacionais   serviços públicos

Description:

Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.  
Streszcz. art. w jęz. pol. lub port.

Abstract:

Współpraca z Polską od pierwszych chwil była dla Brazylijczyków odkryciem nowego świata, odległego od świata latynoamerykańskiego oraz tradycyjnych więzi, utrzymywanych przez nasz kontynent z krajami Europy Zachodniej oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Europa Wschodnia, kraje dawnego obozu państw socjalistycznych – przedstawiciele czwartej fali konstytucjonalizacji po drugiej wojnie światowej – pokazują inny obraz przeszłości autorytarnej w porównaniu z Ameryką Łacińską, w tym oczekiwań stawianych państwu konstytucyjnemu. Ameryka Łacińska stara się przezwyciężyć zadawnione nierówności społeczne. W celu osiągnięcia tego zadania socjalne prawa podstawowe zapisane w Konstytucji Brazylii z 1988 r. wymagają konkretyzacji. Powinny one być urzeczywistniane w praktyce, za pośrednictwem powszechnych usług publicznych wysokiej jakości. Wdrożenie tych praw jest obowiązkiem zarówno państwa, jak i społeczeństwa. Ponowne określenie ról państwa i społeczeństwa w procesie wykonywania Konstytucji jest obecnie poważnym wyzwaniem. Konstytucja wymaga udziału społeczeństwa. Tym niemniej forma i sposoby tego udziału są otwarte dla dyskusji publicznej.  

A parceria com a Polônia, desde o primeiro momento, representou para nós brasileiros a descoberta de um mundo novo, bem distante do mundo latino americano e das tradicionais relações que este mantém com os países da Europa ocidental e com os Estados Unidos da América. O leste da Europa, os países do ex-bloco comunista, representantes da quarta onda de constitucionalização ocorrida após a Segunda Guerra Mundial, imprimem uma visão diferente sobre o passado autoritário em comparação com a América Latina, bem como sobre as expectativas com relação ao mundo de um Estado Constitucional. A América Latina busca superar a histórica desigualdade social e para atingir esse objetivo os direitos fundamentais prestacionais constantes da Constituição necessitam ser concretizados, realizados na prática por meio de serviços públicos universais e de qualidade. A concretização desses direitos é um dever tanto do Estado como da Sociedade. Redefinir os papéis de Estado e Sociedade na concretização da Constituição apresenta-se como um desafio atual. A Constituição demanda a participação social, mas a forma, os meios dessa participação acontecer são deixados em aberto para a discussão pública.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red.   Complak, Krystian. Red.   Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71656   ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

por

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcos Augusto Maliska

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 10, 2016

Number of object content hits:

136

Number of object content views in PDF format

168

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73465

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information