Object

Title: Udział podmiotów ekonomii społecznych w realizacji usług publicznych w modelu francuskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udział podmiotów ekonomii społecznych w realizacji usług publicznych w modelu francuskim

Alternative title:

Participation of social economy entities in the implementation of public services in the French model

Creator:

Zacharko, Adrian

Subject and Keywords:

public tasks   public services   social economy   french model  
usługi publiczne   zadania publiczne   ekonomia społeczna   model francuski

Abstract:

In the French system, social economy entities become an important partner in the implementation of public tasks. In the 1980s, social economy was introduced into the legal order. It is worth pointing out the amendments adopted by Law No 2015-856 of 31 July 2014 on social economy and solidarity, which sets out the basic objectives and principles of action of social economy actors, ie combating inequalities and social exclusion. In France, the social economy brings together collectives, including associations, foundations, integration firms (labor market) or cooperatives.  

W systemie francuskim podmioty ekonomii społecznej stają się ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych. W latach 80- tych ekonomia społeczna została wprowadzona do porządku prawnego. Warto zwrócić uwagę na zmiany przyjęte nową ustawą nr 2015-856 z dnia 31 lipca 2014 r. o gospodarce społecznej oraz solidarności, która stanowi o podstawowych celach i zasadach działania podmiotów ekonomii społecznej, tj. zwalczanie nierówności i wykluczenia społecznego. We Francji ekonomia społeczna skupia podmioty o charakterze kolektywnym, w tym stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa integracyjne (związane z rynkiem pracy) czy spółdzielnie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Zacharko, Lidia. Red.   Nitecki, Stanisław. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79913   ISBN 978-83-65431-69-1

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Adrian Zacharko

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Oct 31, 2017

Number of object content hits:

99

Number of object content views in PDF format

118

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84925

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information