Object

Title: Contemporary concepts of public managament. From traditional model to public governance ; Współczesne koncepcje zarzadzania publicznego. Od modelu tradycyjnego do współzarządznia publicznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Contemporary concepts of public managament. From traditional model to public governance  
Współczesne koncepcje zarzadzania publicznego. Od modelu tradycyjnego do współzarządznia publicznego

Creator:

Kłopotek, Joanna

Subject and Keywords:

New Public Services   public management   Public Governance   New Public Management  
nowe usługi publiczne   nowe zarządzanie publiczne   zarządzanie publiczne   współzarządzanie publiczne

Abstract:

The article describes theoretical approach for concepts of public management and public administration. It presents the concepts of public management and public administration on the basis of both Polish and foreign literature. The purpose of this paper is to approach the models of public administration and public management, compare them and find the direction of development in that matter. The article describes and compares the theory of organization and management from the traditional, old model (which has been working for decades) to new models which are still not being used in practice by some countries.  

W artykule przedstawiono teoretyczne podejście do koncepcji zarządzania publicznego i administracji publicznej w oparciu o literaturę polską i zagraniczną. Celem artykułu jest przedstawienie modeli administracji publicznej i zarządzania publicznego, porównanie ich ze sobą, a następnie znalezienie dalszego kierunku ich rozwoju. Artykuł opisuje i porównuje tradycyjny model teorii organizacji i zarządzania (który działał przez dziesięciolecia) z nowymi modelami, które w wielu państwach wciąż nie są stosowane w praktyce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Cendrowicz, Dominika. Red.   Cendrowicz, Dominika. Ed.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Red.   Chrisidu-Budnik, Agnieszka. Ed.   Machaj, Łukasz. Rev.   Machaj, Łukasz. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:92958   ISBN 978-83-66066-11-3

Language:

eng

Relation:

(Scientific Works Faculty of Law, Administration and Economics University of Wroclaw)   (E-Monografie ; No. 119)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Kłopotek

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Nov 20, 2018

Number of object content hits:

260

Number of object content views in PDF format

293

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99405

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information