Object

Title: Jakie są skutki naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu w wypadku Trybunału Konstytucyjnego? Przyczynek do dyskusji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jakie są skutki naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu w wypadku Trybunału Konstytucyjnego? Przyczynek do dyskusji

Alternative title:

What are the consequences of violating the impartiality and objectiveness rule by Constitutional Tribunal? A contribution to the discussion

Creator:

Soroka, Piotr

ORCID:

0000-0002-2316-8717

Subject and Keywords:

Constitutional Tribunal   impartiality   rule of law  
Trybunał Konstytucyjny   bezstronność   praworządność

Description:

Tyt. tomu: Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii

Abstract:

Current rulings of the Polish Constitutional Tribunal rise questions concerning impartiality and objectiveness of some from among its judges. The rule of law requires the state to assure every citizen that all court proceedings will be conducted by impartial judges, therefore a violation of such a rule can result in various consequences. When it comes to the Constitutional Tribunal, the issue becomes more complicated, because its rulings are final and cannot be verified by any other court, tribunal, or any other authority. The author is trying to find an answer to the question whether there is any possibility to counteract situations in which rulings made by non-impartial judges will affect citizens’ situation in a negative manner.  

Ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego każą postawić pytania dotyczące bezstronności i obiektywizmu niektórych z jego sędziów. Zasada demokratycznego państwa prawnego wymaga od państwa, aby zapewniło obywatelowi, że każde postępowanie sądowe będzie prowadzone przez bezstronnych sędziów. Dlatego naruszenie tej zasady może mieć różnorakie skutki. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to sytuacja jest skomplikowana z uwagi na ostateczność jego orzeczeń, co oznacza brak możliwości weryfikacji ich przez inny sąd, trybunał lub organ władzy. Autor stara się odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy jest jakakolwiek możliwość przeciwdziałania sytuacjom, w których orzeczenia wydane przez sędziów, niebędących bezstronnymi, będą wpływały na sytuację prawną obywateli w negatywny sposób.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131057   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.37.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 37, 2021, s. 199-210

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Oct 8, 2021

Number of object content hits:

150

Number of object content views in PDF format

160

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141710

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information