Object

Title: Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2020

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2014-2020

Alternative title:

Signalling judicial decisions of the Constitutional Tribunal in years 2014–2020

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 126

Creator:

Kuczma, Paweł

ORCID:

0000-0003-1443-4742

Subject and Keywords:

constitutional law   Constitutional Tribunal   signalisation   gaps and breaches in the law  
prawo konstytucyjne   Trybunał Konstytucyjny   sygnalizacja   luki i uchybienia w prawie

Abstract:

Signaling loopholes and oversights in the law is among the constitutional competences of the Constitutional Tribunal. However, it is evident that the signaling function of the Tribunal has an incidental character compared to its remaining functions. The article analyses the signaling decisions of the Constitutional Tribunal in the 2014–2020 period. The article concerns the issue of the addressee of signaling provisions, votum separatum, the non-binding nature of these decisions, the reaction to the signaling decisions, and certain remarks de lege ferenda. At the end of the paper, current practice is summarised.  

Sygnalizacja luk i uchybień w prawie stanowi jedną z kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Z uwagi na brak konstytucyjnego umocowania oraz ich niewiążący charakter postanowienia sygnalizacyjne pełnią uboczną rolę w działalności orzeczniczej Trybunału. W artykule poddano analizie orzecznictwo sygnalizacyjne z lat 2014–2020, a więc wydawane po zmianie ustawy o TK oraz w okresie tak zwanego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W szczególności poruszono problematykę adresata postanowień sygnalizacyjnych, zdań odrębnych do postanowień sygnalizacyjnych oraz kwestię niewiążącego charakteru postanowienia sygnalizacyjnego i reakcji na postanowienie sygnalizacyjne. W zakończeniu zwrócono uwagę na korzyści płynące z istnienia tej funkcji. Celem artykułu jest ukazanie praktyki stosowania tej instytucji, wskazanie regularności, z jaką Trybunał korzysta z funkcji sygnalizacyjnej, oraz weryfikacja skuteczności postanowień sygnalizacyjnych wydanych w badanym okresie. Okazuje się bowiem, że realizacja zaleceń sygnalizacyjnych jest niska. W rozważaniach zwrócono również uwagę na niewłaściwą praktykę wskazywania adresatów sygnalizacji i propozycję zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136241   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.126.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4056)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 24, 2023

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

17

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145951

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information