Object

Title: Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej

Creator:

Bainczyk, Magdalena

Subject and Keywords:

Constitutional courts   European Union   Constitutional identity   European constitutional law  
Trybunał Konstytucyjny   Unia Europejska   tożsamość konstytucyjna   europejskie prawo konstytucyjne

Abstract:

Sądy konstytucyjne państw europejskich wraz z Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka tworzą europejską wspólnotę sądów konstytucyjnych. Celem przedmiotowej monografii było dokonanie analizy wybranych aspektów funkcjonowania tejże wspólnoty w ujęciu horyzontalnym. W kolejnych rozdziałach monografii przeprowadzono analizę prawnoporównawczą konstytucyjnych podstaw członkostwa państwa w UE, wykładni tych podstaw przez polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny, określono rolę odpowiednio polskiego i niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kształtowania zasad ustrojowych istotnych z punktu widzenia członkostwa państwa w UE, a także prześledzono migrację idei konstytucyjnych pomiędzy oboma Trybunałami. Na podstawie wspomnianej powyżej analizy sformułowana została propozycja de lege ferenda wprowadzenia nowego rozdziału do Konstytucji RP, zawierającego przepisy stanowiące podstawę dla członkostwa Polski w UE, w tym kompleksową klauzulę limitacyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Resource Type:

tekst

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79679   ISBN 978-83-65431-59-2

Language:

pol   ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 94)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Bainczyk

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 8, 2023

In our library since:

Aug 25, 2017

Number of object content hits:

5 330

Number of object content views in PDF format

6981

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84085

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information