Object

Title: Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki

Alternative title:

Responsibility of members of te supervisory board of a joint-stock company for the correctness of the company's financial statements

Creator:

Krześniak, Eligiusz Jerzy

Subject and Keywords:

Polish Code of Commercial Partnerships and Companies   Accounting Act   annual accounts   supervisory board   joint and several liability   auditors   pro-EU interpretation  
kodeks spółek handlowych   ustawa o rachunkowości   sprawozdanie finansowe   rada nadzorcza   odpowiedzialność solidarna   biegli rewidenci   wykładnia prounijna

Abstract:

Directive 2006/46/EC aims to clamp down on the manipulation of data contained in the annual accounts. While this regulation was implemented in Polish law, no account was taken of the need to adapt it to the Polish regulations already in force that arise under the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies. Some of the provisions of the Directive were transposed into Polish law according to the “cut + paste” formula, failing to take into consideration the specificity of the Directive and the Directive as a whole. Consequently, the interpretation of relevant national provi sions may potentially lead to the conclusion that members of the supervisory board of a joint-stock company are to be held jointly and severally liable together with the manager of the company for ensuring that the content of the annual accounts accurately reflect the reality. In the author’s opinion, such a conclusion would be too far-reaching. The analysis shows that as it concerns the scope and principles of liability of members of supervisory boards related to the annual accounts, there are arguments for adopting a less restrictive than solely literal interpretation of Article 4a of the Accounting Act. As a result, in the author’s view, it is impossible to attribute responsibility to a member of the supervisory board of a joint-stock company for errors or misstatements in the annual accounts as long as he exercised due care and diligence in performing his duties and in particular assured (together with other members of the board) that the process of drafting and publication of the annual accounts proceeded smoothly and was carried out properly  
Dyrektywa 2006/46/WE ma na celu ograniczenie praktyki manipulowania danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych. Regulacja ta została wprowadzona do polskiego prawa bez uwzględnienia konieczności prawa według formuły „wytnij + wklej”, bez uwzględnienia specyfiki dyrektywy oraz jej całokształtu. W efekcie wykładnia stosownych przepisów krajowych może potencjalnie prowadzić do uznania, iż członkowie rady nadzorczej spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, aby treść sprawozdania finansowego prawidłowo odzwierciedlała rzeczywistość solidarnie z kierownikiem jednostki. W ocenie autora taki wniosek byłby zbyt daleko idący. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż istnieje argumentacja przemawiająca za mniej restrykcyjną aniżeli literalna wykładnią przepisu 4a URach dotyczącego zakresu i zasad odpowiedzialności członków rad nadzorczych, związanego ze sprawozdaniami finansowymi. W efekcie nie sposób, według autora, przypisać odpowiedzialności członkowi rady nadzorczej spółki akcyjnej za błędy czy nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowych spółki o ile tylko dopełnił on należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków, a w szczególności zapewnił (razem z pozostałymi członkami rady), aby sam proces sporządzania i publikacji sprawozdań finansowych przebiegał bez zakłóceń i był prowadzony prawidłowo

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Frąckowiak, Józef. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109206

DOI:

10.19195/0137-1134.112.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134. T. 112 (2018), s. 103-116

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Eligiusz Jerzy Krześniak

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 23, 2020

Number of object content hits:

136

Number of object content views in PDF format

137

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95869

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information