Object

Title: Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Konstrukcja finansowego stosunku prawnorynkowego a nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym

Alternative title:

The financial market law privity and macroprudential supervision in the insurance sector

Creator:

Fedorowicz, Magdalena

ORCID:

0000-0002-5578-5170

Subject and Keywords:

financial market law privity   macroprudential supervision   macroprudential supervision in the insurance sector   financial market law   financial market law theory  
finansowy stosunek prawnorynkowy   nadzór makroostrożnościowy   nadzór makroostrożnościowy na rynku ubezpieczeniowym   prawo rynku finansowego   teoria prawa rynku finansowego

Abstract:

The aim of this paper is to explain the concept of the financial market law privity and its applicability through the regulation of macroprudential supervision on the financial market in the insurance sector. The observed interference of the public and private norms in the financial market, shown using the example of the financial market law privity created under financial market law, is significant in the area of macroprudential supervision and therefore the theoretical and practical issues surroung this topic are discussed together in this paper. The conclusions of the article show the possible applicability of the theoretical construction of the financial market law privity on the practical questions of the insurance sector.  
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym zapewniła w Polsce realizację mandatu makroostrożnościowego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, tworząc na szczeblu krajowym ramy prawne dla nadzoru makroostrożnościowego. Dla nadzoru makroostrożnościowego, charakteryzującego się eliminowaniem ryzyka systemowego i identyfikacją wszystkich potencjalnych źródeł tego ryzyka, ważny jest również segment ubezpieczeniowy rynku finansowego UE, który stał się w opracowaniu przedmiotem rozważań właśnie w aspekcie makroostrożnościowym. Nadzór makroostrożnościowy koncentruje się na identyfikowaniu, przeciwdziałaniu i zarządzaniu ryzykiem systemowym. Dotyka zatem całego rynku finansowego, w tym również segmentu ubezpieczeniowego. Wzorem innych segmentów rynku finansowego warto rozpatrywać potencjalne źródła ryzyka systemowego generowane przez sam rynek ubezpieczeniowy i analizować je w świetle przepisów makroostrożnościowych, co stało się przedmiotem refleksji niniejszego artykułu.Celem przedstawianego opracowania jest rekonstrukcja rozwiązań normatywnych nadzoru makroostrożnościowego podejmowana ze szczególnym uwzględnieniem rynku ubezpieczeniowego, dokonywana przy wykorzystaniu propozycji konstrukcyjnej finansowego stosunku prawnorynkowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109035

DOI:

10.19195/0137-1134.115.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 145-161

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

63

Number of object content views in PDF format

63

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118701

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information