Object

Title: Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne formy działania Komitetu Stabilności Finansowej

Alternative title:

Legal forms of activities of the Financial Stability Committee

Creator:

Ochwat, Michał

ORCID:

0000-0002-8907-529X

Subject and Keywords:

financial market   supervision   macroprudential policy   legal forms of activities  
rynek finansowy   nadzór   polityka makroostrożnościowa   prawne formy działania

Abstract:

The basic aim of this study is to present the nature of the legal forms of administration activities granted by the legislator, applied by the Financial Stability Committee [Komitet Stabilności Finansowej] in the light of administrative law. The specificity of conduct of macroprudential policy and supervision in Poland as well as in compared legal systems is primarily based on the use of forms of non-imperative nature, and that is why it is reasonable to examine what the effectiveness of this mechanism of impact on financial market institutions is and whether in this context it is possible to implement the goal of financial stability.  

Podstawowym założeniem niniejszego opracowania jest próba uchwycenia charakteru przyznanych przez ustawodawcę prawnych form działania administracji, stosowanych przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF) w świetle dorobku prawa administracyjnego. Specyfika kształtowania polityki i nadzoru makroostrożnościowego w Polsce i w porównywanych systemach prawnych opiera się przede wszystkim na stosowaniu form o charakterze niewładczym, dlatego też zasadne jest zbadanie, na czym opiera się skuteczność mechanizmu oddziaływania na instytucje rynku finansowego oraz czy w tym kontekście możliwe jest urzeczywistnienie celu stabilności finansowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109033   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 107-129

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

148

Number of object content views in PDF format

150

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information