Object

Title: Wpływ zasad prawa zamówień publicznych na efektywność ekonomiczną zamówień publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wpływ zasad prawa zamówień publicznych na efektywność ekonomiczną zamówień publicznych

Alternative title:

The Impact of the Principles of Public Procurement Law on the Economic Effectiveness of Public Procurement

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Królikowska-Olczak, Maria

ORCID:

0000-0003-4095-2703

Subject and Keywords:

public procurement law   the principle of sustainable development   the principle of fair competition   the principle of openness   economic efficiency  
prawo zamówień publicznych   zasada zrównoważonego rozwoju   zasada uczciwej konkurencji   zasada równości   zasada jawności   efektywność ekonomiczna

Abstract:

The article presents the principles of Public Procurement Law that are of fundamental importance to ensure rational and effective spending of public funds. After the reform of the public procurement law in the European Union in 2014, public procurement has become an instrument implementing the principle of sustainable development. In the Act of 11 September 2019 — Public Procurement Law, the most important changes include, in addition to the principle of effectiveness, the principle of fair competition and the principle of equality. The procedures set out in the provisions on the award of public procurement are to serve the practical application of the principles of: fair competition, equal treatment of contractors, transparency, proportionality and principle of open proceedings.  

Artykuł prezentuje zasady prawa zamówień publicznych, które mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. Po reformie unijnego prawa zamówień publicznych z 2014 roku zamówienia publiczne stały się instrumentem realizującym zasadę zrównoważonego rozwoju. W ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych wśród najważniejszych zmian, obok zasady efektywności, wymieniono zasady uczciwej konkurencji i równości. Procedury określone przepisami w zakresie udzielania zamówień publicznych mają służyć praktycznemu stosowaniu zasad: równego traktowania, uczciwej konkurencji, niedyskryminacji, przejrzystości, proporcjonalności oraz jawności. Efektywność ekonomiczna ma na celu wdrażanie podejścia strategicznego przy udzielaniu zamówień publicznych, wzmacniając rolę planowania w tym procesie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136835   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.81

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146377

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information