Object

Title: Miejsce menadżera w przedsiębiorstwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Miejsce menadżera w przedsiębiorstwie

Alternative title:

Manager’s place in the company

Creator:

Bik, Sylwia

ORCID:

0000-0001-9992-7049

Subject and Keywords:

manager   strategic management   marketing tasks   financial statements   guidelines   managerial decisions   enterprise resources   COVID-19   pandemic   enterprise  
menedżerowie   zarządzanie strategiczne   zadania marketingu   sprawozdanie finansowe   wytyczne   decyzje menedżerskie   zasoby przedsiębiorstwa   COVID-19   pandemia   przedsiębiorstwo

Abstract:

The top management, consisting of a small group of people, is responsible for the overall management of the organization. Managers have a large role in the system of organizational decision making. The leader must be the one who manages the events and makes decisions regarding the location of financial resources, the allocation of material resources and the distribution of human resources. It must also act as a link between the interior of the organization and the company management. The informational role is associated with the need to create and use mutual networks inside as well as outside the organization. The need for the company to take care of its competitive environment, the market and the appropriate position on it is declared by most managers.  

Naczelne kierownictwo składające się z niewielkiej grupy ludzi ponosi odpowiedzialność za całokształt zarządzania organizacją. Menedżerowie odgrywają dużą rolę w systemie podejmowania organizacyjnych decyzji. Lider musi być tym, który kieruje zdarzeniami oraz podejmuje decyzje dotyczące lokacji zasobów finansowych, przeznaczenia środków materialnych oraz rozmieszczenia zasobów ludzkich. Musi również pełnić rolę łącznika pomiędzy wnętrzem organizacji a kierownictwem przedsiębiorstwa. Rola informacyjna wiąże się z koniecznością utworzenia oraz wykorzystywania sieci wzajemnych kontaktów wewnątrz, jak również na zewnątrz organizacji. Konieczność dbania przez przedsiębiorstwo o swoje otoczenie konkurencyjne, o rynek oraz odpowiednią na nim pozycję deklarowana jest przez większość menedżerów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Redaktor   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Recenzent   Wrzosek, Stefan. Recenzent

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118548   ISBN 978-8366601-22-2 (druk)   ISBN 978-8366601-23-9 (online)

DOI:

10.34616/23.20.105

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

327

Number of object content views in PDF format

334

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128101

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Miejsce menadżera w przedsiębiorstwie Jul 7, 2023

This page uses 'cookies'. More information