Object

Title: Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19

Alternative title:

Psychological consequences of pandemic COVID-19

Creator:

Księska-Koszałka, Joanna

ORCID:

0000-0002-8777-3545

Subject and Keywords:

psychological consequences of COVID-19   post-covid problems   PTSD as a consequence of COVID-19   post-COVID-19 mental disorders   post-COVID-19 rehabilitation  
psychologiczne konsekwencje COVID-19   problemy post-covid   PTSD jako następstwo COVID-19   zaburzenia psychiczne po COVID-19   rehabilitacja po COVID-19

Abstract:

The COVID-19 pandemic has brought both expected and unexpected consequences for the mental health of individuals, groups and entire communities.. The effects of this pandemic situation encompass an entire spectrum of psychological symptoms and problems. The purpose of the paper is to present and put in order those issues which fit the scope of the problems discussed based on current reports from scientific research. Types of mental problems will be presented (e.g. problems related to the social isolation, especially among children, young people and the elderly; mental disorders related to having suffered from COVID-19, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) among patients and medical personnel; development of social pathologies, i.e. rise in the unemployment rate, addiction, domestic violence etc.), which are consequences of the COVID-19 pandemic and possibilities of combating them. Moreover, groups of particularly exposed or affected people will be discussed (e.g. various age and professional groups). The issue of fear of getting vaccinated will be discussed separately. The summary wil lpresent practical implications of how to combat the indicated psychological consequences of pandemics and what valuable solutions are being implemented at the moment.  

Pandemia COVID-19 przyniosła zarówno oczekiwane, jak i nieoczekiwane skutki, które wpłynęły na zdrowie psychiczne jednostek, grup i całych społeczności. Rezultatem zaistniałej sytuacji pandemicznej jest szerokie spektrum objawów i problemów natury psychologicznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie i uporządkowanie zagadnień, które wchodzą w zakres omawianej problematyki na podstawie aktualnych badań naukowych. Przedstawione zostaną tu rodzaje problemów psychologicznych (m.in. problemy związane z ograniczeniem kontaktów społecznych, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i osób starszych; zaburzenia psychiczne związane z przechorowaniem COVID-19; zespół stresu pourazowego (PTSD) u pacjentów i personelu medycznego; rozwój patologii społecznych, tj. wzrost bezrobocia, uzależnień, aktów przemocy w rodzinie etc.), które są konsekwencją pandemii COVID-19, oraz sposoby ich zwalczania. Omówione zostaną również grupy osób szczególnie na nie narażonych lub nimi dotkniętych (m.in. różne grupy wiekowe i zawodowe). Osobne miejsce poświęcone zostanie kwestii lęku przed zaszczepieniem się. W podsumowaniu umieszczone będą implikacje praktyczne dotyczące tego, w jaki sposób przeciwdziałać wskazanym psychologicznym następstwom pandemii oraz jakie wartościowe rozwiązania są w tym zakresie aktualnie wdrażane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Kwaśnicki, Witold. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Rudawska, Iga. Rec.   Niemczyk, Agata. Rec.   Witek, Lucyna. Rec.   Gardocka-Jałowiec, Anna. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.   Bronkowska, Monika. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132288   doi:10.34616/142078       ISBN 978-83-66601-61-1 (druk)   ISBN 978-83-66601-62-8 (online)

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 188)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 13, 2023

In our library since:

Dec 14, 2021

Number of object content hits:

2 572

Number of object content views in PDF format

2621

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142078

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Psychologiczne konsekwencje pandemii COVID-19 Sep 13, 2023

This page uses 'cookies'. More information