Object

Title: Systemowe ujęcie kontroli w nowym prawie zamówień publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Systemowe ujęcie kontroli w nowym prawie zamówień publicznych

Alternative title:

Systemic Approach to Control in the New Public Procurement Law

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Nowicki, Henryk

ORCID:

0000-0003-0392-2433

Subject and Keywords:

public procurement   control   control system  
zamówienia publiczne   kontrola   system kontroli

Abstract:

The article presents a new approach to public procurement control in the light of the Public Procurement Law. The analysis is conducted in terms of the adopted legal solutions, which to a large extent correspond to the postulates of legal scholars. The research is based on the adoption of a procurement control system based on the control authorities included in the Public Procurement Law. The influence of the views of legal science on the conditions of the proper construction of the control system and the conditions of the proper functioning of the control system was presented. Considerations regarding control procedures as well as statutory rights and obligations of the controlled and controlling entities are important in determining the legal situation of the controlled entities. Comments were presented regarding the Committee for Control in Public Procurement, a newly established body, and its role in the systemic functioning of procurement control.  

W artykule przedstawiono nowe ujęcie kontroli zamówień publicznych w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza jest prowadzona z perspektywy przyjętych rozwiązań prawnych, które w znacznym zakresie odpowiadają postulatom doktryny. Prowadzone badania oparte są na przyjęciu systemu kontroli zamówień, którego podstawę dają organy kontroli ujęte w p.z.p. W tekście przedstawiono wpływ poglądów doktryny na warunki prawidłowej budowy systemu kontroli oraz prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli. Ważne do ustalenia sytuacji prawnej podmiotów kontrolowanych są rozważania dotyczące procedur kontroli oraz określonych ustawowo praw i obowiązków kontrolowanych i kontrolujących. W opracowaniu zawarto również uwagi odnoszące się do nowo powołanego organu, jakim jest Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, i jego roli w systemowym funkcjonowaniu kontroli zamówień.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136836   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.82

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146379

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information