Object

Title: Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Alternative title:

Achieving the effect of innovation in the implementation of public tasks under a public-private partnership agreementachieving the effect of innovation in the implementation of public tasks under a public-private partnership agreement

Creator:

Nowicki, Henryk

Subject and Keywords:

public-private partnership   public policy   innovation   public funds   public procurement  
partnerstwo publiczno-prywatne   polityka publiczna   innowacyjność   środki publiczne   zamówienia publiczne

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Public-private partnership can be an effective way to implement operations that ensures the achievement of public policy objectives by combining different forms of public and private funds. A public entity, initiating proceedings aimed at establishing a PPP, must be aware of the implementation of not only its objectives within the project. A public entity may be obliged to implement also other objectives defined by law, and regarding the rules of spending public funds. Development based on innovation is one of the most important among these objectives. Achieving the effect of innovation as part of the implementation of the undertaking in the PPP formula depends on many factors, both internal and external to the public entity.  

Partnerstwo publiczno-prywatne może być skutecznym sposobem wdrażania operacji, który zapewnia osiągnięcie celów polityki publicznej w wyniku łączenia różnych postaci środków publicznych i prywatnych. Podmiot publiczny, wszczynając postępowanie, którego celem jest ustanowienie PPP, musi mieć świadomość realizacji w ramach przedsięwzięcia nie tylko swoich celów. Podmiot ten może bowiem być zobowiązany do realizacji również innych celów określonych przepisami prawa, a dotyczących zasad wydatkowania środków publicznych. Wśród tych celów jednym z najważniejszych jest rozwój oparty na innowacyjności. Osiąganie efektu innowacyjności w ramach realizacji przedsięwzięcia w formule PPP uzależnione jest od wielu czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wobec podmiotu publicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109147   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 185-194

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

100

Number of object content views in PDF format

105

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118765

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information