Object

Title: Axiological and historical background of the prohibition of reformatio in peius in Polish penal procedure ; Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Axiological and historical background of the prohibition of reformatio in peius in Polish penal procedure  
Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karnej

Creator:

Czerwińska, Dorota

Subject and Keywords:

limits of appeal   the prohibition of reformatio in peius   legal axiology   legal history   appeal proceedings   right of defense of the accused  
postępowanie odwoławcze   zakaz reformationis in peius   prawo do obrony   granice zaskarżenia   aksjologia   historia prawa

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The paper aims at presenting the axiological and historical justification of the prohibition of reformatio in peius, which is currently provided for by article 434 of the Code of Criminal Procedure (c.c.p.). In the first part of the paper the author analyzes axiological justifications for this prohibition, mentioned by legal academics, dividing them into normative and psychological. The conclusion of that part is that the most convincing rationale is the one based on the right of the defense. The second part of the article presents the evolution of the normative model of reformatio in peius, including a brief analysis of relevant provisions of the codes of 1928, 1969 and 1997, also as modified by the recent amendments of the Act of the 27th September 2013. In the resume the author states that in the past the scope of the prohibition of reformatio in peius had been systematically broadened until 2003, when new exceptions were introduced for the purpose of streamlining the procedure.  
Opracowanie ma na celu przedstawienie aksjologicznego i historycznego uzasadnienia zakazu reformationis in peius, wyrażonego obecnie w art. 434 k.p.k. W pierwszej części opracowania przeanalizowano wyróżniane w piśmiennictwie uzasadnienia aksjologiczne obowiązywania zakazu, z uwzględnieniem ich podziału na normatywne i psychologiczne, dochodząc do konkluzji, że najbardziej przekonujące jest odwołujące się do motywów psychologicznych rozwiązanie oparte o prawo do obrony. W drugiej części pracy przedstawiono ewolucję unormowań wyrażających zakaz reformationis in peius od uregulowań międzywojennych przez kodeksy postępowania karnego z lat 1969 i 1997 aż po ostatnie zmiany wchodzące w życie od 1 lipca 2015 roku. W konkluzji stwierdzono, że w przeszłości zakres przedmiotowy zakazu reformationis in peius był systematycznie poszerzany, aż do 2003 roku, kiedy to w celu usprawnienia postępowania wprowadzono nieznane wcześniej wyjątki, częściowo utrzymane również po 1 lipca 2015 roku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66107

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dorota Czerwińska

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 18, 2015

Number of object content hits:

472

Number of object content views in PDF format

656

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67805

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information