Object

Title: The right of the accused to defend in a criminal trial on the background of the provisions of Polish and German criminal proceedings ; Prawo oskarżonego do obrony na tle przepisów polskiego i niemieckiego procesu karnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The right of the accused to defend in a criminal trial on the background of the provisions of Polish and German criminal proceedings  
Prawo oskarżonego do obrony na tle przepisów polskiego i niemieckiego procesu karnego

Creator:

Skalska, Katarzyna

ORCID:

0000-0001-7968-8861

Subject and Keywords:

Code of Criminal Procedure   accused   defense   barrister   court   the rule of defense rights   the right to defence   criminal law   analysis   comparison   legislator   similarities   differences   law   Poland   Germany  
kodeks postępowania karnego   kodeks karny   oskarżony   obrona   prawo do obrony   prawo karne   adwokat   obrońca   analiza   porównanie   podobieństwa   różnice   polskie prawo karne   niemieckie prawo karne

Abstract:

The subject of this work is the right of the accused to defend in a criminal trial on the background of the provisions of Polish criminal law (k.p.k.) and German criminal law ‒ Strafprozessordnung (StPO). In the further part of the article, the precise interpretation was subject to art. 6 k.p.k., as well as 137-149 StPO. The interpretation of the above regulations has been made by means of an analytical and comparative method based on the views of the Polish as well as German doctrine of criminal law.  

Tematem artykułu jest prawo oskarżonego do obrony w procesie karnym na tle przepisów polskiego prawa karnego (k.p.k) i niemieckiego prawa karnego Strafprozessordnung (StPO). Wnikliwej analizie poddano art. 6 k.p.k. oraz art. 137 StPO, celem wykazania podobieństw oraz różnic w obowiązujących przepisach na terenie Polski oraz Niemiec. Interpretacja powyższych przepisów została dokonana metodą analityczną i porównawczą, opartą na poglądach polskiej i niemieckiej doktryny prawa karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Helios, Joanna. Red.   Jedlecka, Wioletta. Red.   Kwieciński, Adam. Red.   Nawój-Śleszyński, Aldona. Rec.

Date issued:

2019

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:96034   ISBN 978-83-66066-68-7

DOI:

10.34616/23.19.089

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 145)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Skalska

Object collections:

Last modified:

Oct 20, 2022

In our library since:

Jul 29, 2019

Number of object content hits:

538

Number of object content views in PDF format

565

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/103066

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information