Object's details: Prawo oskarżonego do obrony na tle przepisów polskiego i niemieckiego procesu karnego

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : z zagadnień nauk penalnych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy