Object's details: Rola środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej w systemie środków karnych

PDF
Structure
Prawo wobec wyzwań współczesności : z zagadnień nauk penalnych.

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy