Object

Title: Europejski Zielony Ład, prawo europejskie i Łużyce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europejski Zielony Ład, prawo europejskie i Łużyce

Alternative title:

The European Green Deal, European law and Lusatia

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Hoffmann, Jan

ORCID:

0000-0001-5687-1786

Subject and Keywords:

Green Deal   Fit for 55   Just Transition Fund (JTF)  
Zielony Ład   Fit for 55   Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The “Green Deal” is a “green offer” from the European Commission. It is aimed not only at the 27 EU Member States, but also at the EU citizens. The meaning of the “Green Deal” for the German-Polish border region of Lusatia was discussed at the first German-Polish energy get-together of the Euroregion Spree-Neiße Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr on September 23, 2021 in Spremberg (Germany).  

„Zielony Ład” jest „zieloną ofertą” Komisji Europejskiej. Skierowany jest on nie tylko do 27 państw członkowskich UE, ale także do obywateli Unii. To, jakie znaczenie ma „Zielony Ład” dla polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego Łużyc, było tematem pierwszego Polsko-Niemieckiego Spotkania Energetycznego Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr dnia 23 września 2021 r. w Sprembergu (Niemcy).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135786   doi:10.34616/145033       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

35

Number of object content views in PDF format

40

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145033

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information