Object

Title: Potencjał Dolnego Śląska w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Potencjał Dolnego Śląska w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Alternative title:

Lower Silesia’s potential in achieving climate neutrality by 2050

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Kozłowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-1766-6901

Subject and Keywords:

integrated energy system   European Green Deal   climate neutrality  
zintegrowany system energetyczny   Europejski Zielony Ład   neutralność klimatyczna

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In times of climate crisis, concerted and comprehensive actions aimed at preventing this phenomenon are indispensable. One of the postulates of the European Green Deal is to counteract global warming by introducing the so-called climate neutrality by 2050, i.e. zero carbon emissions. The planned integration of the energy system, at EU, national and regional level, aims to ensure that all EU policies contribute to this, and that all sectors play a role in the process. Although the integration of the energy system is in the initial phase of implementation, Lower Silesia currently has the potential to achieve climate neutrality. These are effective and safe activities for the environment, and at the same time focused on the important goals of a cleaner planet and a stronger economy.  

W dobie kryzysu klimatycznego niezbędne są wspólne i kompleksowe działania zmierzające do zapobiegania temu zjawisku. Jednym z postulatów Europejskiego Zielonego Ładu jest przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu poprzez wprowadzenie tzw. neutralności klimatycznej do 2050 r., czyli zerowej emisji dwutlenku węgla. Planowana integracja systemu energetycznego na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym ma służyć zapewnieniu, aby wszystkie polityki UE przyczyniały się do osiągnięcia tego celu, a wszystkie sektory odgrywały w tym procesie określoną rolę. Chociaż integracja systemu energetycznego jest w początkowej fazie realizacji, to Dolny Śląsk dysponuje obecnie potencjałem zmierzającym do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Są to działania efektywne i bezpieczne dla środowiska, a jednocześnie ukierunkowane na istotne cele, jakimi są czystsza planeta i silniejsza gospodarka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135787   doi:10.34616/145032       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

44

Number of object content views in PDF format

50

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145032

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information