Object

Title: Regulacyjne propozycje przyszłości systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacyjne propozycje przyszłości systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej

Alternative title:

Regulatory proposals for the future of the emissions trading scheme in the European Union

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Chról, Karolina

ORCID:

0000-0002-6202-7634

Subject and Keywords:

EU ETS   CBAM   Fit for 55   emissions trading  
UE ETS   CBAM   Fit for 55   handel emisjami

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Artykuł stanowi przekrój najbardziej istotnych propozycji zmian unijnego systemu handlu emisjami zaproponowanych w pakiecie legislacyjnym Fit for 55 opublikowanym w lipcu 2021 r. Zmiany te zostały porównane z przepisami obowiązującego IV etapu ETS oraz z obecną sytuacją na rynku uprawnień do emisji. Omawiane zmiany legislacyjne zostały podzielone na trzy obszary: zmiany wpływające bezpośrednio na ilość i cenę uprawnień, zmiany dotyczące rozszerzenia systemu oraz te związane z wprowadzeniem CBAM i relacją między systemami. Analiza konkretnych zmian opiera się na tekście propozycji aktów prawnych, głosach zaprezentowanych w ramach dyskusji nad pakietem oraz opublikowanych na początku stycznia sprawozdaniach z prac Parlamentu Europejskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135782   doi:10.34616/145034       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

124

Number of object content views in PDF format

130

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145034

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information