Object

Title: Zrównoważony transport w kontekście koncepcji smart administration

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zrównoważony transport w kontekście koncepcji smart administration

Alternative title:

Sustainable transport in the context of the smart administration concept

Creator:

Mielczarek-Mikołajów, Justyna

ORCID:

0000-0001-8706-2930

Subject and Keywords:

smart administration   smart city   sustainable transport   public transport  
smart administration   smart city   zrównoważony transport   transport publiczny

Abstract:

The assumptions of sustainable transport include the coexistence of the implementantion of environmental values, society’s needs and economic goals. This concept is closely related to the concept of the Smart Administration and Smart City, which are based on access to modern information and communications technologies and the creation of sustainable transport system of a diverse nature. The article presents in detail the assumptions of the concept of sustainable transport and analyzes the possible directions of its development. An important issue and also the analysis of the axiological justification of sustainable transport. This concept is also justified from the point of view of such values as: sustainable development, safety, rationality, universality and effectiveness.  

Założenia zrównoważonego transportu polegają między innymi na współistnieniu realizacji wartości środowiskowych, potrzeb społeczeństwa oraz celów gospodarczych. Koncepcja ta jest ściśle związane z pojęciem smart administration, a także smart city, które opierają się na dostępie do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzeniu zrównoważonych systemów transportowych o zróżnicowanym charakterze. W artykule szczegółowo wskazano na założenia koncepcji zrównoważonego transportu oraz zanalizowano możliwe kierunki jego rozwoju. Ważną kwestią jest także analiza aksjologicznego uzasadnienia zrównoważonego transportu. Jak wynika z podjętych rozważań, koncepcja ta jest zasadna z punktu widzenia wartości takich jak: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, powszechność, racjonalność i skuteczność.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128506   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.018

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Mielczarek-Mikołajów

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

679

Number of object content views in PDF format

694

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135794

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information