Object

Title: Energetyka lokalna w świetle koncepcji smart city – aspekty prawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Energetyka lokalna w świetle koncepcji smart city – aspekty prawne

Alternative title:

Local energy sector in the light of the smart city concept – legal aspects

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Szyrski, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8536-4054

Subject and Keywords:

local energy   RES   local energy communities   smart city   smart energy  
energetyka lokalna   OZE   lokalne społeczności energetyczne   smart city   inteligentna energetyka

Description:

Głównym pytaniem badawczym, wokół którego toczą się rozważania w niniejszym opracowaniu, jest pytanie o to, jaki jest kierunek prac normatywnych związanych z funkcjonowaniem smart city w obrębie energetyki w UE. Pytanie to jest o tyle istotne, że w ostatnich czasach unijna polityka energetyczno-klimatyczna jest jednym z fundamentów procedowania w UE, a w ostatnich latach przyjęto wiele obszernych aktów normatywnych związanych z tą przestrzenią. Jednocześnie nie istnieje kompletna definicja legalna pojęcia smart city, ale pojawia się zupełnie nowa instytucja związana z funkcjonowaniem lokalnych społeczności energetycznych. Zestawienie tych dwóch problemów będzie głównym problemem badawczym w niniejszym artykule. W artykule tym opisano między innymi zależności wynikające z Pakietu Zimowego, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Abstract:

The main research question, around which the considerations in this paper revolve, is – what is the direction of normative work related to the functioning of the smart city within energy in the EU? This question is important because in recent times, the EU energy and climate policy is one of the cornerstones of the EU procedure, and in recent years many extensive normative acts related to this space have been adopted. At the same time, there is no complete legal definition of the smart city concept, but a completely new institution related to the functioning of local energy communities is emerging. The juxtaposition of these two problems will be the main research problem in this article.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135788   doi:10.34616/145036       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

51

Number of object content views in PDF format

60

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145036

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information