Object

Title: Dostęp do usług transportu publicznego w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dostęp do usług transportu publicznego w okresie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Group publication title:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Creator:

Mielczarek-Mikołajów, Justyna

ORCID:

0000-0001-8706-2930

Subject and Keywords:

transport   public transport   COVID -19 pandemic   transport exclusion  
transport   transport publiczny   pandemia COVID-19   wykluczenie transportowe

Abstract:

The article concerns the performance of a public task in the form of transport services. Changes taking place in collective public transport in recent years have been dynamic by introducing the principles of sustainable transport. The COVID -19 epidemic caused many far-reaching consequences, which were associated not only with restrictions on access to these services, but also resulted in a change of preferences among the addressees of these services.  

Artykuł dotyczy wykonywania zadania publicznego w postaci realizacji usług transportowych. Zmiany zachodzące w zbiorowym transporcie publicznym w ostatnich latach miały charakter dynamiczny poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego transportu. Epidemia COVID-19 spowodowała wiele daleko idących konsekwencji, które wiązały się nie tylko z ograniczeniami w zakresie dostępu do tych usług, ale także skutkowały zmianą preferencji wśród ich adresatów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red.   Błażewski, Maciej. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Kordik, Anna. Red.   Pierzchała, Ewa. Rec.   Szreniawski, Piotr. Rec.

Date issued:

2023

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137237   doi:10.34616/146430       ISBN:978-83-66601-92-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 207)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

Zasada równości wobec prawa a wykluczenie społeczne : wybrane problemy i zagadnienia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Apr 26, 2023

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

21

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146430

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information