Object

Title: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – antidotum finansowe na czas pandemii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – antidotum finansowe na czas pandemii

Alternative title:

COVID-19 Counteracting Fund – a financial antidote to a pandemic

Creator:

Kucia-Guściora, Beata

ORCID:

0000-0002-6671-0334

Subject and Keywords:

the COVID-19 Counteracting Fund   a state special-purpose fund   public finance  
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19   państwowy fundusz celowy   finanse publiczne

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

This article attempts to provide an overview of the legal status of the COVID-19 Counteracting Fund set up to finance a wide range of counter-pandemic tasks. The analysis shall refer to the principles of public finance law. The problems presented in the article demonstrate the original conception of the Fund as a state special-purpose fund with the emphasis on the legal conditions of its functioning, as well as the current construction of the Fund as a formula excluded from the public finance sector. The changes made, mainly to make expenditure on COVID-19 more flexible, raise some legal and financial doubts.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia statusu prawnego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego dla finansowania szerokiej gamy zadań związanych przeciwdziałaniem pandemii. Analiza ma odniesienie do zasad obowiązujących w prawie finansów publicznych. Przedstawiona w artykule problematyka wskazuje na pierwotną koncepcję Funduszu jako państwowego funduszu celowego z zaznaczeniem uwarunkowań prawnych jego funkcjonowania, a także aktualną konstrukcję Funduszu jako formuły niezaliczającej się do sektora finansów publicznych. Dokonane zmiany w służące głównie uelastycznieniu wydatkowania środków na walkę z COVID-19 budzą pewne wątpliwości natury prawnofinasnowej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128528

DOI:

10.34616/kpf.2020.1.26.51

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 1/2020, s. 26-51

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 28, 2023

In our library since:

Jul 1, 2021

Number of object content hits:

1 692

Number of object content views in PDF format

1710

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135761

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information