Object

Title: Teoria władzy w myśli politycznej Louisa de Bonalda

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoria władzy w myśli politycznej Louisa de Bonalda

Alternative title:

The theory of power in the political thought of Louis de Bonald

Creator:

Chrząszcz, Bartosz

ORCID:

0000-0001-8344-0420

Subject and Keywords:

traditionalism   French Revolution   counter-revolution   power  
tradycjonalizm   Rewolucja Francuska (1789-1799)   kontrrewolucja   władza

Abstract:

Louis Gabriel Ambroise de Bonald, next to Joseph de Maistre is one of the greatest representatives of traditionalism, a doctrine that criticizes the French Revolution and emphasizes divine interference in the social order. Actually from a philosophical perspective the depth of his observations allows to consider this thinker as the greatest „Doctor of Counter-Revolution”, however, giving way to the other philosopher – Joseph de Maistre, who I have mentioned, in terms of writing skills. The French thinker devoted a lot of attention to a detailed consideration of issues related to the theory of political power, social order, and the socio-political situation after 1789. The analysis of his considerations allows a thorough knowledge of the doctrine with which he is sometimes associated, but also the history of France told by a monarchist and an ardent defender of order built on Catholic values. This article will serve to present the fundamental views of Louis de Bonald in the indicated issues, demonstrate their importance for conservative discourse and outline the message that this conservative left behind. The perception of established regularities is conductive to determining the originality of Bonald's thought against the background of other outstanding representatives of traditionalism.  

Louis Gabriel Ambroise de Bonald zaliczany jest obok Josepha de Maistre'a do największych przedstawicieli tradycjonalizmu, doktryny krytykującej rewolucję francuską i akcentującej boską ingerencję w porządek społeczny. Z perspektywy filozoficznej, głębia jego spostrzeżeń pozwala uznać tego myśliciela za największego „Doktora Kontrrewolucji”, ustępującego jednak wspomnianemu de Maistre'owi pod względem kunsztu pisarskiego. Francuski myśliciel poświęcił wiele uwagi szczegółowemu rozważeniu zagadnień związanych z teorią władzy, ładu społecznego oraz sytuacji społeczno-politycznej po roku 1789. Analiza jego rozważań pozwala na gruntowne poznanie doktryny, z którą bywa łączony, ale również historii Francji opowiadanej przez zwolennika monarchii i zagorzałego obrońcę porządku zbudowanego na wartościach katolickich. Niniejszy artykuł służył będzie przedstawieniu fundamentalnych poglądów Louisa de Bonalda w zakresie wskazanej problematyki, wykazania ich wagi dla dyskursu zachowawczego oraz zarysowaniu przesłania, które konserwatysta ten po sobie pozostawił. Dostrzeżenie ustalonych prawidłowości sprzyja z kolei określeniu oryginalności bonaldowskiej myśli na tle innych wybitnych przedstawicieli tradycjonalizmu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121550   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.50.71

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 50-71

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Feb 2, 2021

Number of object content hits:

448

Number of object content views in PDF format

453

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132155

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information