Object

Title: Antoine Blanc de Saint-Bonnet - krytyka rewolucji na tle francuskiego tradycjonalizmu

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Antoine Blanc de Saint-Bonnet - krytyka rewolucji na tle francuskiego tradycjonalizmu

Alternative title:

Antoine Blanc de Saint-Bonnet - the criticism of revolution against the background of French traditionalism

Creator:

Chrząszcz, Bartosz

ORCID:

0000-0001-8344-0420

Subject and Keywords:

Blanc de Saint-Bonnet, Antoine   revolution   reactionism   counterrevolution  
Blanc de Saint-Bonnet, Antoine   Rewolucja Francuska (1789-1799)   reakcjonizm   kontrrewolucja

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Living between 1815 and 1880, de Saint-Bonnet was unjustly forgotten as a counter-revolutionary thinker. He presents the most expressive and representative views in the period between the much better known Joseph de Maistre, Louis de Bonald, and Charles Maurras. The French thinker relies on the belief in the continuity of the revolution, which shows that it is not a single event, but an epoch. He makes intriguing arguments about the foundations of Western civilization, arguing that it would not exist without aristocracy and capital. He weaves psychological elements into his considerations by listing the factors influencing the deterioration of the mood of the society in the post-revolutionary era, perfectly visible to it, despite coming into the world 26 years after the outbreak of the Great Revolution, and perhaps mainly because of a wider perspective. On the other hand, however, he could not derive certain assessments as thoroughly as his predecessors, due to the impossibility of getting to know the state empirically in the ancien régime. De Saint-Bonnet's rich workshop is also full of pessimistic reflections on the consequences of the revolutions that are yet to be realized in the future. All his observations make him fit into the current of the Romanesque counterrevolution, providing a critical interpretation that is of interest to representatives of various scientific disciplines.  

Żyjący w latach 1815-1880, de Saint-Bonnet niesłusznie popadł w zapomnienie jako myśliciel nurtu kontrrewolucyjnego. Przedstawia bowiem w kontekście reakcyjnym poglądy najbardziej wyraziste i reprezentatywne w okresie pomiędzy znanymi już o wiele lepiej Josephem de Maistre’em i Louisem de Bonaldem oraz Charlesem Maurrasem. Francuski myśliciel bazuje na przeświadczeniu o ciągłości rewolucji, z którego wynika, że nie jest ona pojedynczym wydarzeniem, lecz epoką. Przeprowadza intrygujące wywody na temat podstaw cywilizacji zachodniej, przekonując, że nie byłoby jej bez arystokracji i kapitału. W swoje rozważania wplata elementy psychologiczne poprzez wyliczenie czynników wpływających na pogorszenie się nastrojów społeczeństwa w dobie porewolucyjnej, doskonale dla niego widocznych, mimo przyjścia na świat na 26 lat po wybuchu Wielkiej Rewolucji, a być może głównie dlatego, z uwagi na szerszą perspektywę. Z drugiej jednak strony, nie mógł pewnych ocen wyprowadzić tak wnikliwie jak poprzednicy ze względu na niemożność empirycznego poznania państwa w czasach ancien régime’u. Bogaty warsztat de Saint-Bonneta obfituje również w pesymistyczne refleksje na temat tych następstw rewolucji, które mają się dopiero zrealizować w przyszłości. Całokształt jego spostrzeżeń sprawia, że wpisuje się on w nurt kontrrewolucji romańskiej, dając wykładnię krytyczną interesującą współcześnie przedstawicieli różnych dyscyplin nauki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128442   doi:10.34616/139098       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 375-390

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

210

Number of object content views in PDF format

217

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139098

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information