Object

Title: Ustrojowo-prawna pozycja legislatywy w monokameralnych systemach konstytucyjnych XVIII-wiecznej Francji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrojowo-prawna pozycja legislatywy w monokameralnych systemach konstytucyjnych XVIII-wiecznej Francji

Alternative title:

The legal position of the legislature in the monocameral constitutional systems of 18th century France

Creator:

Wiązek, Paweł

ORCID:

0000-0002-9153-4539

Subject and Keywords:

parliamentarism   constitution   constitutional law   French Revolution   history of the state system  
parlamentaryzm   konstytucja   prawo konstytucyjne   Rewolucja Francuska (1789-1799)   historia ustroju państwowego

Abstract:

The publication is dedicated to the history of European constitutionalism. The subject of the explorations undertaken by the author were the first two French constitutions, which were to function in two different forms of political system: monarchy and republic. Both basic laws were created in the last decade of eighteenth-century France in revolutionary realities. Using the comparative method and exegesis of the legal text, the author attempted to confront both political systems through the prism of provisions creating monocameral structures of parliament.  

Publikacja poświęcona jest dziejom europejskiego konstytucjonalizmu. Przedmiotem podjętych przez Autora eksploracji stały się dwie pierwsze francuskie konstytucje, które funkcjonować miały w dwóch różnych formach ustrojowych: monarchii i republice. Obie ustawy zasadnicze powstały w ostatniej dekadzie osiemnastowiecznej Francji, w rewolucyjnych realiach. Stosując metodę komparatystyczną i egzegezę tekstu prawnego, autor podjął próbę skonfrontowania obu systemów ustrojowych przez pryzmat postanowień kreujących monokameralne struktury parlamentu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Koredczuk, Józef. Red.   Wiązek, Paweł. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116175   ISBN 978-83-66601-13-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-15-4 (druk)   ISBN 978-83-66601-14-7 (online)

DOI:

10.34616/23.20.049

Language:

pol   eng

Relation:

(e-Monografie ; nr 166)

Is part of:

Zgromadzenia stanowe i organy przedstawicielskie w dziejach. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Józefowi Ptakowi

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Oct 27, 2022

In our library since:

Oct 3, 2020

Number of object content hits:

357

Number of object content views in PDF format

364

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120195

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information