Object

Title: Wokół wartości i zasad konstytucyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wokół wartości i zasad konstytucyjnych

Creator:

Kropiwnicki, Robert

Subject and Keywords:

constitutional principles   constitutional values   principles of law  
zasady prawa   wartości konstytucyjne   zasady konstytucyjne

Abstract:

The article covers discussions connected with principles of law as well as constitutional principles and values. All these notions underpin a legal system, their role is particularly important when it comes to conflicts related to the application of constitutional norms. Outlining a catalogue of constitutional values is helpful in settling the most significant matters, which may arise from the different understanding of the constitution. Principles of law are a broader notion than constitutional principles. This work describes various ways of understanding principles of law though the author defines them according to the concept by Robert Alexy and which are understood as optimisation commands. The final part of the article focuses on relations between constitutional values and constitutional principles. The author decides that principles transpose values into law, their catalogues do not exclude each other and can compliment one another.  

Artykuł obejmuje dyskusje dotyczące zasad prawa oraz zasad i wartości konstytucyjnych. Wszystkie te pojęcia stanowią podstawę systemu prawnego, ich rola jest szczególnie ważna w przypadku konfliktów związanych ze stosowaniem norm konstytucyjnych. Sporządzenie katalogu wartości konstytucyjnych pomaga rozstrzygnąć najistotniejsze sprawy, które mogą wynikać z odmiennego rozumienia konstytucji. Zasady prawa są pojęciem szerszym niż zasady konstytucyjne. Niniejsza praca opisuje różne sposoby rozumienia zasad prawa, chociaż autor definiuje je zgodnie z koncepcją Roberta Alexy'ego jako polecenia optymalizacyjne. Ostatnia część artykułu koncentruje się na relacjach między wartościami konstytucyjnymi a zasadami konstytucyjnymi. Autor uważa, że zasady transponują wartości do prawa, ich katalogi nie wykluczają się nawzajem i mogą się nawzajem uzupełniać.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89827   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Robert Kropiwnicki

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

2 570

Number of object content views in PDF format

3106

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Wokół wartości i zasad konstytucyjnych Jan 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information