Object

Title: Axiological grounds of administrative discretionary power ; Aksjologiczne uwarunkowania uznania administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Axiological grounds of administrative discretionary power  
Aksjologiczne uwarunkowania uznania administracyjnego

Alternative title:

Axiological grounds of administrative discretionary power

Creator:

Janiszewski, Paolo

ORCID:

0000-0003-0323-2459

Subject and Keywords:

administrative discretionary power   discretionary power   axiology of the law order   constitutional values   administrative law axiology   principles of administrative procedure  
uznanie administracyjne   dyskrecjonalność władzy publicznej   aksjologia porządku prawnego   wartości konstytucyjne   wartości prawa administracyjnego   zasady postępowania administracyjnego

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The main purpose of this paper is to analyze the most important issues concerning administrativediscretionary power from the perspective of the constitutional law, administrative law and legal theory. The Author systematically explains all the most important principles of relevant determinantsof a structure of administrative discretionary power, such as the interpretation of legal texts whichenacts authorization of public administrative body to allow activities in administrative procedure. Following above-mentioned problems, the main points of interest for this paper are place and role of the constitution and its axiology, as well as axiology of the administrative law in correctly decoding the full legal norm from the legal text which allows public administrative body to use discretionary power in accordance with the law. Another important aspect of this paper are principles of administrative procedures which are excellent examples of normativization constitutional values. There should be no doubt that these principles shall not be treated as irrelevant in application of the law, and that is what the Author tries to prove.  

Tematem niniejszej pracy naukowej jest problemowa charakterystyka uznania administracyjnegoz perspektywy kluczowych determinantów, którymi należy się kierować przy dekodowaniu normyprawnej będącej podstawą do działania organu administracji publicznej w granicach uznania administracyjnego. W toku rozważań wyznaczany zostaje zakres dozwolonych w postępowaniu administracyjnym działań podejmowanych przez organy administracji publicznej z perspektywy dogmatyki prawa konstytucyjnego, dogmatyki ogólnej teorii prawa, jak i dogmatyki prawa administracyjnego. Scharakteryzowane zostały przede wszystkim podstawy wykładni ukierunkowanej na realizację określonych wartości obowiązującego porządku prawnego w granicach uznania administracyjnego w konkretno-indywidualnym przypadku. Motywem przewodnim ujawniającym się w niniejszej pracy jest dążenie do wyjaśnienia miejsca Konstytucji RP w procesie stosowania przepisów prawa w postępowaniu administracyjnym ze szczególną uwagą skoncentrowaną wokół roli zasad postępowania administracyjnego jako przykładów normatywizacji wartości o konstytucyjnej proweniencji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118578   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.101.113

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 3, 2020

Number of object content hits:

505

Number of object content views in PDF format

505

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127344

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information