Object

Title: Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market ; Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market  
Formalization, Discretion, and Trust on Public Procurement Market

Alternative title:

Formalizacja, dyskrecjonalność i zaufanie na rynku zamówień publicznych

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-7775-241X

Subject and Keywords:

public contract   discretion   trust   credibility  
zamówienia publiczne   dyskrecjonalność władzy publicznej   zaufanie   wiarygodność

Abstract:

A public contract is a contract to which the parties are the contracting authority and the contractor. The public procurement process is a legal category of a dynamic nature made up of three stages: preparation, award and fulfilment of the public contract. This is a highly formalized legal category. Formalizing has the objective of ensuring economic viability of the whole of the public procurement system, its transparency and integrity of the participants of the public procurement markets. At the same time, an excessively high degree of formalization may prove to be harmful and ineffective for the achievement of these objectives, because it limits the flexibility of the contracting entity’s and contractor’s activities. Therefore, being aware of the existence of the dilemma of formalization, the lawmakers face the need to balance these two groups of values. The compromise understood in this way is expressed by the presence in the public procurement law of a certain degree of discretion that facilitates and makes the flow of information between the parties to the agreement more effective and simultaneously creates space for the emergence of a relationship of trust between the contracting authority’s and the contractor’s institutions. The article is limited to the examination of the extent of discretion at the stage of preparation and award (conclusion) of the contract.  
Zamówienie publiczne stanowi umowę, której stronami są instytucje zamawiającego i wykonawcy. Proces zamówienia publicznego jest kategorią prawną o charakterze dynamicznym, który konstytuują trzy etapy: przygotowania, udzielenia, wykonywania zamówienia publicznego. Jest to kategoria prawna w wysokim stopniu sformalizowana. Formalizacja ma zapewnić efektywność ekonomiczną całego systemu zamówień publicznych, jego transparentność, uczciwość zachowań uczestników rynku zamówień publicznych. Jednocześnie zbyt wysoki stopień sformalizowania może okazać się dla realizacji owych celów szkodliwy i nieskuteczny, ogranicza bowiem elastyczność działań zamawiającego i wykonawcy. Dlatego też ustawodawca, zdając sobie sprawę z istnienia dylematu formalizacji, staje przed koniecznością wyważenia tych dwóch grupy wartości. Wyrazem tak rozumianego kompromisu jest obecność w prawie zamówień publicznych pewnego zakresu dyskrecjonalności, który ułatwia i czyni przepływ informacji pomiędzy stronami umowy bardziej skutecznym, a jednocześnie tworzy przestrzeń dla powstania relacji zaufaniapomiędzy instytucjami zamawiającego i wykonawcy. W artykule ograniczono się do analizy zakresu dyskrecjonalności na etapie przygotowania i udzielenia (zawarcia) umowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118537

DOI:

10.34616/23.20.094

Language:

eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

30

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128085

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information