Object

Title: Selected issues in rationalization of restrictionson contractual freedom in public procurement ; Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Selected issues in rationalization of restrictionson contractual freedom in public procurement  
Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych

Creator:

Szostak, Ryszard

ORCID:

0000-0002-1364-3772

Subject and Keywords:

contract   freedom of contract   public procurement   tender  
umowa   swoboda umów   zamówienia publiczne   przetargi

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

Contractual freedom is present in public procurement despite various restrictions. The greatest restrictions come from the area of legislation, and are characteristic for parametric economic control, while individual administrative intervention is of secondary importance. As regards the choice of the type of contract, the restrictions are sporadic, because the Act does not state when and what kind of contracts may be awarded by public sector entities. Entrepreneurs also apply for individual contracts on a voluntary basis. However, a ban on direct transactions justifies highly inconvenient bureaucratic rationing of public procurement procedures, although the will of the parties is of fundamental importance here, especially when constructing procedural conditions, and the Act plays only a supplementary role here. Restrictions regarding the formulation of the content of the contract are equally burdensome. The use of mandatory clauses, imposed by law, is increasing, and normative principles of public procurement are becoming more and more rigorous, which is justified by the need for increased protection of the public interest. Freedom in the remaining areas is often abused by the contracting authority, who sets the provisions of the agreement in advance. Therefore, the recently regulated possibility of fighting abusive clauses in an appeal procedure is of great practical significance. At the same time, while strengthening the principle of real contract implementation, which excludes the possibility of circumventing the results of the tender, a ban has been introduced on making major changes to public procurement contracts and on premature termination of such contracts. The progressive computerization of public procurement is expected to alleviate formal and bureaucratic obstacles.  

Swoboda kontraktowa obowiązuje w zamówieniach publicznych pomimo licznych ograniczeń. Dominują ograniczenia ustawowe, charakterystyczne dla parametrycznego sterowa-nia gospodarką, natomiast indywidualna ingerencja administracyjna ma znaczenie drugoplanowe. W zakresie wyboru typu umowy ograniczenia są sporadyczne, ponieważ ustawa nie przesądza o tym, kiedy i jakich zamówień mogą udzielać jednostki sektora publicznego. Także przedsiębiorcy ubiegają się o poszczególne zamówienia na zasadzie dobrowolności. Zakaz transakcji bezpośrednich uzasadnia jednak dotkliwą pod względem biurokratycznym reglamentację procedur udzielania zamówień publicznych, choć wola stron ma tu znaczenie podstawowe, zwłaszcza przy konstruowaniu warunków proceduralnych, a ustawa działa jedynie uzupełniająco. Równie uciążliwe są ograniczenia swobodnego kształtowania treści umowy. Wzrasta zastosowanie klauzul obligatoryjnych, wymuszonych ustawowo, coraz bardziej rygorystyczne są normatywne zasady wykonywania zamówień publicznych, uzasadnione potrzebą wzmożonej ochrony interesu publicznego. Panująca w pozostałym zakresie swoboda nierzadko bywa nadużywana przez zamawiającego, który zawczasu projektuje postanowienia umowy. Dlatego istotne znaczenie praktyczne ma unormowana ostatnio możność zwalczania klauzul abuzywnych w trybie odwoławczym. Jednocześnie, wzmacniając zasadę realnego wykonania zamówienia wykluczającą możnością obchodzenia wyników przetargu, wprowadzono zakaz dokonywania istotnych zmian w umowach o zamówienia publiczne oraz przedwczesnego ich rozwiązywania. Niedogodności formalne i biurokratyczne łagodzić ma postępująca informatyzacja zamówień publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119235   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.49

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 603-622

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

112

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129715

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information