Object

Title: Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy

Alternative title:

Regulation of modifications of public contracts and the assumption of the legislator’s rationality

Creator:

Horubski, Krzysztof

ORCID:

0000-0003-3062-6015

Subject and Keywords:

public procurement   modifications of public contracts   contradiction of legal norms   concept of arational legislator  
zamówienia publiczne   zmiany umów o zamówienia publiczne   sprzeczność norm prawnych   koncepcja racjonalnego prawodawcy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The article is an attempt to use one of the elements of the concept of a rational legislator, i.e. the assumption that the legislator will establish non-contradictory legal norms in relation to regulation of changes in public procurement contracts contained in the currently applicable EU directives of public procurement law. This regulation raises a number of interpretation doubts. The study showed internal contradictions and other insufficiencies in the relevant provisions of EU secondary law. Such assumptions as to the interpretation of the title legal regulation have been proposed to at least limit the effects of its defects in design, in the spirit of respecting the basic principles of public procurement law — the equal treatment of contractors and protection of competition.  
Artykuł stanowi próbę posłużenia się jednym z elementów koncepcji racjonalnego prawodawcy, a więc założeniem o stanowieniu przez prawodawcę niesprzecznych (niewykluczających się) norm prawnych, w odniesieniu do, budzącej szereg wątpliwości interpretacyjnych, regulacji zmian umów o zamówienia publiczne, zawartej w obecnie obowiązujących dyrektywach unijnego prawa zamówień publicznych. W opracowaniu ukazano wewnętrzne sprzeczności i inne niedomogi odnośnych przepisów unijnego prawa wtórnego. Zaproponowano jednocześnie takie założenia co do wykładni tytułowej regulacji prawnej, aby przynajmniej ograniczać skutki jej wad konstrukcyjnych, w duchu respektowania podstawowych zasad prawa zamówień publicznych — równego traktowania wykonawców oraz ochrony konkurencji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110304

DOI:

10.19195/0137-1134.120.32

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 431-443

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

12

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120223

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information