Object

Title: Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych

Alternative title:

Directions of the development of the science of public economic law from the perspective of constitutional institutions and values

Creator:

Kokocińska, Katarzyna

Subject and Keywords:

public economic law   constitutional institutions and values   development   economic freedom  
publiczne prawo gospodarcze   instytucje i wartości konstytucyjne   rozwój   wolność gospodarcza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The axiological justification of legal norms is an important area of research on general legal problems. Legal norms should be embedded in values, and constitutional institutions and values constitute the basic point of reference for adopted legal regulations, setting the direction of regulation. In the research on public economic law, the method of recognition and the constitutional guarantee of the economic system are of particular importance. This approach has a direct reference to the functioning of public administration in the economy economic administration as a directive of its specifi c activity, defining a system of values protected by public economic law. Constitution is the source of fundamental values and legal institutions that give legal constructs a uniform meaning for the whole science of public economic law. Institutions and constitutional values order the actions of public administration in a specific sphere, which is the economy.  

Aksjologiczne uzasadnienie norm prawnych stanowi istotny obszar badań nad ogólnymi problemami prawa. Normy prawne powinny być osadzone w wartościach, a instytucje i wartości konstytucyjne muszą stanowić dla przyjmowanych regulacji prawnych zasadniczy punkt odniesienia, wyznaczający kierunek regulacji. W badaniach nad publicznym prawem gospodarczym szczególne znaczenie ma sposób ujęcia oraz konstytucyjna gwarancja ustroju gospodarczego. Podejście to ma bezpośrednie odniesienie do funkcjonowania administracji publicznej w gospodarce (administracja gospodarcza) jako dyrektywa określonego działania, wyznaczająca system wartości chronionych przez prawo publiczne gospodarcze. Konstytucja jest źródłem podstawowych wartości i instytucji prawnych, które nadają prawnym konstrukcjom jednolite dla całej nauki publicznego prawa gospodarczego znaczenie. Instytucje i wartości konstytucyjne porządkują działania administracji publicznej w szczególnej sferze, jaką jest gospodarka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109171   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.35

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 547-557

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

182

Number of object content views in PDF format

186

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118789

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information