Object

Title: Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki ubezpieczeń społecznych

Alternative title:

Differentiation of the part of wages allocated to social security contributions

Creator:

Pacud, Radosław

ORCID:

0000-0002-6573-0245

Subject and Keywords:

employment contracts   behaviour of the parties of the contract   avoidance of the contributions   reaction of the state  
umowy zatrudnienia   zachowania stron   unikanie składek   reakcja państwa

Abstract:

The article is concerned with the legal conditions and economic effects of the behaviour of the addressees of the law which leads to the determination of different proportions of social contributions to the total employment wage. The conducted research points to the differences between the normative interest rates of social insurance contributions and the real part of wages set aside for social insurance contributions. The differentiation of the part of the wage earmarked for contributions is, on the one hand, the result of the implementation of legal norms and, on the other hand, the consequence of the decisions of the insured persons, which together should be the subject of legal assessment and the basis for choosing the optimal policy directions of social insurance law. The findings also have wider implications — the principle of differentiation in social security law has so far been only applied to the differentiation of the entitlement to benefits, but it should also be applied to the different contribution obligations.  

Przedmiotem artykułu są prawne uwarunkowania oraz konsekwencje ekonomiczne zachowań adresatów prawa, które prowadzą do ustalania zróżnicowanych proporcji składek do całości płacy związanej z zatrudnieniem. Przeprowadzone badania wskazują na różnice pomiędzy normatywną wysokością stawek procentowych składek na ubezpieczenia społeczne a realną częścią płac przeznaczanych na składki ubezpieczeń społecznych. Dyferencjacja części płacy przeznaczanej na składki jest, z jednej strony, skutkiem realizacji norm prawnych, a z drugiej — następstwem wyborów ubezpieczonych, co powinno być przedmiotem oceny prawnej i podstawą wyboru optymalnych kierunków polityki prawa ubezpieczeń społecznych. Ustalenia mają także szersze implikacje — zasada dyferencjacji w prawie ubezpieczeń społecznych była dotychczas odnoszona do zróżnicowania uprawnień do świadczeń, mimo że powinna być również odnoszona do zróżnicowanych obowiązków składkowych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108973   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 61-78

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118666

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information