Object

Title: Risk of damage caused in special circumstances ; Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Risk of damage caused in special circumstances  
Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach

Creator:

Stopka, Karolina

ORCID:

0000-0003-1199-9350

Subject and Keywords:

social risk   social law   personal injury   non-contributory benefits   social compensation  
ryzyko socjalne   prawo socjalne   szkoda na osobie   odszkodowanie socjalne   świadczenia zaopatrzeniowe

Abstract:

Social risk is a theoretical and legal category used in particular to describe the function of social security benefits and to extract and characterize social security law (social law). In the text the author indicates the normative basis for extracting the risk of damage suffered in special circumstances and carries out its theoretical and legal analysis. The author explains terminological issues and indicates the structure of this risk, its content, and the current and postulated scope of its protection.  

Ryzyko socjalne jest kategorią teoretycznoprawną powszechnie stosowaną w rozważaniach na temat instytucji prawnych zabezpieczenia społecznego, w tym służącą do opisu funkcji świadczeń zabezpieczenia społecznego oraz wyróżnienia i charakteryzacji prawa zabezpieczenia społecznego (prawa socjalnego). W opracowaniu autorka wskazuje na normatywne podstawy wyodrębnia ryzyka szkody powstałej w szczególnych okolicznościach oraz dokonuje jego teoretycznoprawnej analizy. Wyjaśnia kwestie terminologiczne oraz opisuje konstrukcję tego ryzyka, jego treść oraz aktualny i postulowany zakres jego ochrony.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118357   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.123.8

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 117-134

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

60

Number of object content views in PDF format

67

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128854

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information