Object

Title: Social risk in pension insurance. International and national legal and doctrinal conditions ; Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social risk in pension insurance. International and national legal and doctrinal conditions  
Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne

Creator:

Babińska-Górecka, Renata

ORCID:

0000-0002-9893-3276

Subject and Keywords:

social risk   retirement   social security law   social insurance   retirement age  
ryzyko socjalne   emerytura   prawo zabezpieczenia społecznego   ubezpieczenia społeczne   wiek emerytalny

Abstract:

The article, based on the well-established view of the Polish doctrine that the fulfilment of social risk is a premise for providing social security benefits, calls into question the correctness of this thesis in relation to retirement. In addition, he asks the question whether, given the new circumstances that people face during their lives as a result of socioeconomic changes accompanying the transformation towards a post-industrial society — the premise for granting protection in the case of the right to apension may be social risk. Further considerations focus on, among others on the issue of how possible “retirement (old age) risk” should be understood as social risk.  

Artykuł, opierając się na utrwalonym poglądzie polskiej doktryny, że ziszczenie się ryzyka socjalnego jest przesłanką udzielenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych, podaje w wątpliwość słuszność tej tezy w odniesieniu do emerytury. Ponadto stawia pytanie — zważywszy na nowe okoliczności, wobec których stają ludzie w trakcie swojego życia w rezultacie zmian społeczno-gospodarczych towarzyszących transformacji w kierunku społeczeństwa postindustrialnego — czy przesłanką udzielenia ochrony w przypadku prawa do emerytury może być ryzyko socjalne. Dalsze rozważania koncentrują się między innymi na kwestii, jak należałoby rozumieć ewentualne „ryzyko emerytalne (starości)” jako ryzyko socjalne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Babińska-Górecka, Renata. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118351   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.123.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3996. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 123, s. 27-42

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 8, 2023

In our library since:

Nov 26, 2020

Number of object content hits:

316

Number of object content views in PDF format

323

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128848

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information